Ja, det lyder godt, men da Vejdirektoratet anlægger cykelstien på den sydlige side af Oddenvej bliver det endnu sværere for os at køre ind og ud af sommerhusområdet og Oddenvej.

Vejdirektoratet har desværre kun informeret berørte grundejere langs Oddenvej for at undgå for meget debat, men nu bliver I informeret herom af os.

Med en dobbeltrettet cykelsti på den sydlige side vil det betyde, at bilisten til/fra sommerhusområdet nu også skal passe på de små cyklister og op til de hurtigt kørende cyklister … som kommer fra begge retninger!

Konklusionen er længere bilkøer på Oddenvej samt udkørselsvejene i sommerhusområdet og flere farlige trafiksituationer, hvor det er os der kan blive synderen i et trafikuheld.

Se vedlagte illustration så vil du bedre forstå hvilke farlige situationer vi kommer til at udsætte os selv for!

Derfor denne underskriftindsamling til Vejdirektoratet, som er støttet af Odsherred kommune

Den nye cykelsti langs Oddenvej skal af trafiksikkerhedsmæssige grunde ligge på den nordlige side.

Dvs. fortsættelse af nuværende cykelsti fra Gl. Ebbeløkkevej og forbi sommerhusområdet Overby Lyng.

Send en mail til finlog@finlog.dk og skriv dit navn og adresse, også gerne på familiemedlemmer, venner m.fl.

På forhånd tusind tak.