Arbejdsgruppen Sjællands Odde 4.0 har fået tildelt 351.973 kr. fra Nordeafondens
Her bor vi-pulje til at etablere en Havbank – en grej- og vidensbank med fokus på havet.

Med paddleboards, våddragter, snorkelgear, vandkikkerter, glaskajakker, redningsveste,
fiskegrej og motorbåd, skal der åbnes op for kendskabet til havet.

“Sjællands Odde er omgivet af hav, af 348 graders hav. Vi vil med vores projekt gøre
det let og uimodståeligt at være i havet og på den måde åbne alles øjne for havets
fantastiske natur” udtaler Mette Riis fra arbejdsgruppen.

Der sker meget på Odden Havn og nu oprettes et samlingssted til at understøtte
havaktiviteter og havviden.

Havbanken åbner sommeren 2023. Den vil være åben i skolernes sommerferie,
og resten af året vil udstyr kunne lånes gennem et medlemsskab. Noget udstyr kan
lånes gratis. Andet mod brugerbetaling for at dække udgifter til strøm og udstyrsvedligehold.

Jon Sanders: “Vi samarbejder målrettet med Geopark Odsherred mod at brede
eoparkens virke helt mod spidsen af Odden, da Sjællands Odde er den naturlige
geopark mod vandet med 348 graders hav omkring sig.”

Havbanken er for turister såvel som Odboer. Havbanken er for voksne såvel som
børn. Odden skole og dagtilbud vil naturligvis have adgang til Havbanken.
Målsætningen er, at alle børn på Sjællands Odde skal have væsentlig kontakt med
havet i form af viden, erfaring og tryghed.

“Dette er en nøglebrik i vores arbejde. Vi har i år skabt snorkelruten Natursti under
Vandet samt uddannet pædagoger og frivillige i livredning i åbent vand med støtte
fra Trygfonden” siger Petter Brandberg.
“Havbanken er en videreførelse af arbejdet med at få så mange som muligt til at
bruge, nyde og passe på vores fælles hav. Projektet er tæt knyttet til FN’s verdensmål
14: Livet i havet – vi vil sprede viden om og tilgængelighed til havet med
udgangspunkt i, at vi passer bedst på det vi kender til og holder af.”

Arbejdsgruppen Sjællands Odde 4.0 er en gruppe der siden 2019 arbejder for at
udbedre og sikre Sjællands Oddes værdier.

Arbejdsgruppen Sjællands Odde 4.0 er Mette Riis, Jon Sanders og Petter Brandberg
Kontakt: Mette Riis, mriis@popx.dk

Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer
gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
Med Her bor vi-puljen uddeles i 2021 58 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet
og styrker fællesskabet i mindre byer med 200-5.000 indbyggere.
Projekterne støttes med mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr., og foreninger,
selvejende institutioner og kommuner m.fl. kunne søge puljen med ansøgningsfrist 23. september 2021.
Læs mere på www.nordeafonden.dk/herborvi

Kontakt Nordea-fonden:
Kommunikationskonsulent Signe Balling
sb@nordeafonden.dk
4070 3779