Foreninger

Find lokale foreninger & fritidstilbud

Fritid & sport

Odden
badmintonklub

Skoletoften 7

4583 Sjællands Odde

 

 

Odden
skytteforening

Skoletoften 7

4583 Sjællands Odde

 

 

Vinterbadeforeningen
gråsælen

Røgerivej 4

4583 Sjællands Odde

lene@gråsælen.dk

gråsælen.dk

Odden Gymnastik
& Idrætsforening

Skoletoften 7

4583 Sjællands Odde

ogif.dk

Odden
jagtforening

4583 Sjællands Odde

kontakt@oddenjagtforening.dk

oddenjagtforening.dk

Odden
foreningsfitness

Oddenvej 296

4583 Sjællands Odde

tlf. 24 61 53 55

ka272@hotmail.dk

oddenfitness.dk

Familiedykkerne
i Odsherred

4583 Sjællands Odde

pawhannibal@events.dk

familiedykkerne.dk

Ydreland

Grøftekanten 30

4583 Sjællands Odde

tlf. 61 68 10 58

kontakt@ydreland.com

ydreland.com

Foreninger & fællesråd

Sjællands Odde fællesråd

Overbygade 9

4583 Sjællands Odde

tlf. 22 57 23 28

sof@oddenportalen.dk

Sjællands Odde aktivitetshus

Oddenvej 296

4583 Sjællands Odde

tlf. 31 60 66 67

soa@oddenportalen.dk

Sjællands Odde bådelaug

4583 Sjællands Odde

ph@oddenbaadelaug.dk

oddenbaadelaug.dk

Jul på Odden

4583 Sjællands Odde

tlf. 24 83 05 55

julpaaodden@nielsandersson.dk

 

 

Odden pensionist forening

4583 Sjællands Odde

tlf. 25 78 71 83

pnodden@ogif.dk