Odden Pensionistforening

Foreningens navn ”Odden Pensionistforening” med hjemsted på 4583 Sjællands Odde.

Foreningens formål er at aktivere medlemmerne og give dem gode oplevelser.

Foreningen optager alle som medlemmer, men kun pensionister og efterlønnere har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.

Foreningen arrangerer ture, foredrag, underholdning og lign.

Tirsdage i vinterhalvåret om eftermiddagen er der sammenkomst i Forsamlingshuset

med fællesspisning , kaffe, kortspil og andet, hvor alle er velkomne.

Formand

Peter Nielsen

Mail: pnodden@ogif.dk

Telefon 25 78 71 83

Kasserer

Ann Marie Nielsen

Mail: pnodden@ogif.dk

Telefon 25 78 71 83.

Kontingent for tiden Kr. 150,00 om året

Foreningens Bankkonto er : Reg,nr 0520 kontonr. 0000474061, hvor kontingent kan indbetales (husk navn).

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen