Borger

Find information om offentlige tilbud

Lokale institutioner

Odden Skole
og SFO

Skoletoften 7

4583 Sjællands Odde

tlf. 59 66 63 00

oddenskole@odsherred.dk

oddenskole.aula.dk

Odden vuggestue
og børnehave

Skoletoften 7

4583 Sjællands Odde

tlf. 59 66 63 00

oddenskole@odsherred.dk

oddenskole.aula.dk

Offentlig service

Odden bibliotek

Skoletoften 7

4583 Sjællands Odde

tlf. 59 66 50 00

biblioteket@odsherred.dk

odsbib.dk

Genbrugsstation

Oddenvej 241

4583 Sjællands Odde

tlf. 21 19 89 46

odsherred.dk

Yderby Lyng Vandværk

Oddenvej 332

4583 Sjællands Odde

tlf. 96 39 91 00

fdk@rskn.dk

ylv.dk

Lægehjælp

Lægehuset
sjællands Odde

Oddenvej 296

4583 Sjællands Odde

tlf. 59 32 60 10

59910032.dk

Lægehjælp
Region Sjælland

tlf. 1818

regionsjaelland.dk

 

 

112
Akuthjælpere

Vi er ude til alle former
for sygdom og tilskadekomst