112 Akuthjælpere

112 Akuthjælpere

Information om akuthjælperne i havnebyen

Vi er 8 aktive, der er uddannet i avanceret førstehjælp på et 3 x 8 timers kursus med to paramedicinere, og fulgt op af 1 gang 8 timer om året, så vi nu har 56 timers uddannelse bag os. Ud over avanceret førstehjælp lærer vi alt om materialet og ikke mindst samarbejde med ambulance, paramediciner og lægehelikopteren …og al papirarbejdet og krisepsykologi.

Vi har i princippet samme uddannelse som brandvæsnets nødbehandlere.

Vi er lette at kende. Vi er udstyret med samme gulgrønne jakke som paramedicinere og ambulancefolk, der står bare ’112 Akuthjælper’ på ryggen af vores.

Vi er lette at kende. Vi er udstyret med samme gulgrønne jakke som paramedicinere og ambulancefolk, der står bare ’112 Akuthjælper’ på ryggen af vores.

Vi bliver alarmeret 24/7 pr. SMS ’samtidigt’ med ambulancen, hvis alarmcentralen finder det nødvendigt.

Første mand er som regel fremme på skadestedet 3-7 minutter efter alarmen er modtaget …uanset tid på døgnet (overflødigt mandskab kører igen, så vi højst er tre på skadestedet …eller efter behov).