Kære alle

Midt og Vestsjællands politi har opstartet et tiltag hvor privatpersoner bliver tryghedsambassadører i lokalområdet. Dette har virket godt andre steder i politikredsen.

Hvad er denne ambassadørs opgave:
Der oprettes en direkte kontakt mellem den politimand, som har området som hovedopgave.
Ideen er at ambassadøren har mulighed for dels hurtigt at modtage og formidle utryghedsskabende hændelse, fx indbrudsbølge, til de berørte områder….
Ligeledes er den personlige kontakt et godt redskab til at borgernes utryghed kommer politiet til kendskab og dermed mulighed for reaktioner til forebyggelse af utryghed!
Jeg er blevet peget på som tryghedsambassadør for Sjællands Odde, hvilket jeg er beæret over og har sagt ja til!
Min opgave er at formidle informationer begge veje, der kan skabe tryghed og opfattelsen af føle en sikkerhed for at vores dejlige område forbliver et trygt sted at være!

NB det er information der omhandler tryghed og viden til borgerne og IKKE anmeldelseskontor. Disse gives naturligvis direkte til politiet!!

Mange hilsner
Leo Lerke
22364433