Miljø- og Klimaudvalget vil med tilskud fra Vejdirektoratets
nationale pulje for fremme af cyklisme anlægge cykelsti på den 3
km lange Tuborgvej fra Fårevejle St.

En cykelsti på den tre km lange Tuborgvej fra Fårevejle Stationsby til Dragsmøllevej skal nu
anlægges som en væsentlig del af den nye oplevelsesrute i forbindelse med besøgsmarken på
Lammefjorden. Miljø- og Klimaudvalget har afsat 2,5 mio. kr. til formålet, og derudover er der
et tilskud på 1,7 mio. kr. fra Vejdirektoratets pulje for fremme af bl.a. cykelturismen.

Den ene kilometer gennem den bymæssige bebyggelse i Fårevejle St. anlægges som en del af
det fortov, der i forvejen eksisterer, og i det åbne land på den resterende 2 km strækning
etableres en dobbeltrettet cykelsti i eget spor vest for kørebanen.

Udover at fremme cykelturismen, vil den nye cykelsti også gøre det nemmere og mere sikkert at
tage cyklen fremover mellem Hørve og Fårevejle fx for de mange skoleelever i folkeskole, friog
efterskoler.

Stien langs Tuborgvej vil tilgodese sammenhængen mellem stiforløbet fra Dragsholm,
Lammefjordsstien samt bløde trafikanter mellem Bjergesø og Fårevejle St.

Cykelstien udgør sammen med stien langs Fårevejle Kanalvej og stykket fra rundkørslen i
mellem de to Fårevejle’r ved besøgsmarken og til Fårevejle Kirkeby Oplevelsesruten i regi af
Geopark Odsherred. På turen vil den besøgende kunne se dyndhullet på Slotsgårdens mark ved
Tuborgvej, skallebanken ved Lammefjordens Spisekammer, besøgsmarken på Lammefjorden,
diget ved Nordkanalen og Adelers Huse.