Sjællands Odde Aktivitetshus (Den tidligere Børnehave)

I forbindelse med Projekt: Byforskønnelse fremkom mange forslag til initiativer til gavn for lokalsamfundet.

Forslaget til etablering af et aktivitetshus nød størst interesse, da det ville give Sjællands Odde et naturligt og længe savnet samlingspunkt for bl.a ikke-idrætslige foreningsaktiviteter. Samtidig ville det være oplagt at benytte Børnehavebygningen til dette, da det var besluttet, at flytte børnehaven til lokaler på skolen.

Foreningen Odden Aktivitetshus blev stiftet og der blev indledt forhandlinger med kommunen om overtagelse bygningen. Efter langvarige forhandlinger er der indgået købsaftale og aftaler, der sikrer den forudsatte anvendelse af bygningen og sikrer mod, at den gøres til genstand for økonomisk spekulation.

For at sikre driften af bygningen er det besluttet undervejs, at leje lokaler ud til lægekonsultation, lokal sygeplejecenter, og flytte den eksisterende foreningsfitness ind i bygningen.

Det omfatter projektet
Arealerne til konsultation og sygepleje samt fællesarealer indrettes/istandsættes efter arkitektanvisning og tilsyn. Overslag herfor udgør ca. kr. 1.200.000. Det øvrige areal istandsættes af lokale frivillige. Der skønnes materialeudgifter og nødvendig fagautoriseret bistand for ca. kr. 500.000. Foreningen har antaget arkitekt og allierer sig med frivillige lokale fagkyndige i byggeteknik og -styring samt juridisk fagkyndige.

Seneste nyt:
Fra Byforskønnelsespuljen er projektet blevet tildelt kr. 134.000,- som primært skal anvendes til istandsættelse af foreningslokalerne.
Der søges pt. bank/realkreditfinansiering til istandsættelsen til lægekonsultationen mm.
Da foreningen er nystartet og eneste aktiv pt. er bygning og grund, er det nødvendigt at samle midler ind fra erhvervslivet og private samt evt. fonde.

Ønsker om støtte kan drøftes med foreningens formand Jørgen Revsbech,  tlf. 61 79 39 18, revsbech@hansen.mail.dk
Midlerne kan kun hæves til dækning af ombygningsomkostninger ved ejendommen Oddenvej 296, Havnebyen, 4583 Sj. Odde, med reg. Revisor René Damgaards godkendelse.
Mulighed kontant betaling, kan det ske ved at møde op i Odden Aktivitetshus d 27/11 kl. 10-12, d 28/11 kl. 10-12 eller d 29/11 kl. 13-15.

Foreningens bestyrelse svarer gerne på spørgsmål vedrørende projektet og har du lyst til at deltage i projektet er du også meget velkommen til at kontakte os.

Formand Jørgen Revsbech, tlf. 61 79 39 18