Mødereferater

Mødereferater2018-10-04T23:18:23+00:00

Klik på datoen herunder så vises referatet i et nyt billede

Mødereferat 10. marts 2018

Mødereferat 19. marts 2018

Næste møde er aftalt til 9. april 2018

Generalforsamlingsreferat 2018

Regnskab 2017 ( på vej) – hav lidt tålmodighed 🙂