Odden havn
historien og nuet

Odden havn

historien og nuet

Af Kristian Massey Møller, Oddens Sognepræst

En havn er, uanset om vi lever af den eller ej, en del af danskernes selvforståelse. Danskere har altid orienteret sig imod havet og levet af det og skulle i vikingetiden stille med skib og mænd til togter. Selve anlæggelsen af Odden Havn på nordsiden af Sjællands Odde – ud imod Kattegat, er et stykke spændende dansk historie, samtidig med det i mange år fik vital betydning for erhvervslivet på Sjællands Odde.

Som vi i Danmark drænede den nærtliggende Lammefjord i Odsherred og opdyrkede heden i Jylland for at vinde landbrugsjord, blev havneanlæggene også afgørende for moderniseringen af fiskeriet i Kattegat, Skagerrak, Østersøen og Nordsøen. Anlæggelsen af Odden Havn fulgte således i kølvandet på den store anlæggelse af Esbjerg Havn i 1867, der fungerede både som fiskerihavn og udskibningshavn af landbrugsvarer til England. Sammen med Odden Havn fulgte op langs den jyske vestkyst en stime havne. Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn, Hirtshals, Skagen og til sidst Hanstholm i 1967. Alle anlagt som fiskerihavne på gold barsk kyst imod voldsom bølgekraft. Fiskerihavne som alle havde deres storhedstid fra 1950 til 1980`erne, hvor fiskerne fra mindre kuttere fiskede kystnært og på Nordsøbankerne. Et fiskeri, der i dag er afløst af kvoteadministration og giganttrawlere.

“Her blev ud over rødspætter, sild og torsk, også fanget både marsvin og sæler”

“Her blev ud over rødspætter, sild og torsk, også fanget både marsvin og sæler”