Formål

Odden Sætter Sejl er en frivillig forening på Sjællands Odde.
Formålet med foreningen er gennem arrangementer og samarbejde at fremme og synliggøre de stærke værdier og kvaliteter ved livet på Sjællands Odde.
En hovedindsats er årlig afholdelse af et 2-dages sommer arrangement “Odden Sætter Sejl” i Sjællands Odde Havn med præsentation af lokale fødevareproducenter, erhvervsdrivende og kunsthåndværkere, af kultur og institutioner samt af aktiviteter med lokalt håndværk og erhverv – på land og til vands.

Sommerarrangementet “Odden Sætter Sejl” er et resultat af et fælles ønske i lokalsamfundet om at skabe et par dage for fastboende og sommergæster, hvor Sjællands Odde rækker ud og viser, at vi er et levende lokalsamfund med dygtige producenter og et godt børneliv.
Fokus er at skabe rammer for en familiedag for små og store, der tager udgangspunkt i landbrug, havn, vores hverdag og vores fælles historie.

Økonomi
Foreningen har et generelt almennyttigt formål, og et økonomisk overskud fra sommerarrangementet går derfor ubeskåret til lokale, almennyttige formål. I 2015 er det på  generalforsamlingen besluttet, at foreningens første donation skal gå til et unikt vandexperimentarium v/samlingspladsen/legepladsen/de offentlige toiletter, Odden Havn (projektplan og budget kan rekvireres hos foreningen). Der arbejdes desuden for etableringen af en grejbank, samt et mobilt containerkøkken.

Kontakt
Rikke Eriksen, Rikke Sørensen, Jette Rude & Mette Riis Schmidt
oss@oddenportalen.dk