Nye vandrestier på Sjællands Odde

Efter et mangeårigt forberedelsesarbejde er der nu etableret ni nye vandrestier på Sjællands Odde.

Otte af de nye stier er tværgående og åbner op for adgang til kysten fra Oddenvejen eller Søndervangsvej, mens den sidste sti går fra Overby til Hvidelykkegaard øst for Overby. Samlet giver de ni stier mulighed for vandreture på i alt 7,5 kilometer. Seks af de nye stier åbner for adgang til Kattegatkysten, mens tre ender ved Sejrøbugten. .

Stierne er ikke nyanlagte, idet de alle fra gammel tid er anlagt og benyttet af de respektive grundejere. Det nye er, at arbejdsgruppen bag projektet har indgået frivillige aftaler med de berørte grundejere om at alle er velkomne til at benytte dem – og at der er opsat pæle med piktogrammer, der markerer stiernes endepunkter.

For at øge kendskabet til de nye stier har en arbejdsgruppe i samarbejde med Odsherreds Kommune udarbejdet en folder, der viser de nye stier på et kort over Odden fra Overby Lyng til Gniben.

Folderen kan downloades HER

Desuden har det kommunale Team Nyttejob stået for nedgravningen af de i alt 26 pæle og opsætning af skilte. Alle pælene er forsynet med en QR-kode, således at det samlede stisystem samt en tekst om Odden, Havnebyen og Gniben kan aflæses på en mobiltelefon.

Projektet er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe, der har haft Hanne Caldron, Christian Olrik og Lis Biggas som primus motor. Ifølge gruppen har det frivillige projektet strakt sig over flere år, fordi det omfatter mange grundejere og fordi der har skullet skabes tryghed hos alle for at projektet ikke påfører gener for nogen af de involverede parter.

Ifølge arbejdsgruppen er opgaven med at gøre Sjællands Odde mere vandrevenlig ikke slut. De nye stier skaber et indlysende behov for at der også etableres en kyststi, der skaber forbindelse mellem de tværgående stier. Det gælder især kyststrækningen fra lystbådehavnen i Havnebyen til Odden Kirke, hvor den stenede strand ikke er særlig vandrevenlig. Derfor håber arbejdsgruppen, at det også vil lykkes at få etableret en sådan sti, der vil være godt to kilometer lang.

Kort over større veje og mindre trampestier 

Sjællands Odde, som strækker sig fra Lumsåsen i øst til Gniben i vest, er 20 km. lang. Odden fortsætter som en undersøisk 8 km. langt stenrev mod nordvest. De højtbeliggende områder på Odden er morænedannelser fra den seneste istids gletchere. Disse moræne-øer blev senere sammenhængende gennem havaflejringer i forbindelse med den almindelige landhævning.

FodPåOdden_kort  er lavet for at give flere mennesker mulighed for at opleve det smukke Sj. Odde til fods.

Der er masser af muligheder for at gå ture langs stranden og ad vejene i sommerhusområderne, men det kan være svært at finde nogle af de stier og veje, der fører fodfolket på tværs af Odden fra Sejerøsiden til Kattegatsiden og tilbage igen. Dette kort er tænkt som en hjælpende hånd til at få fod på Sj. Odde. Stier, som er tilgængelige for alle, er markeret på kortet, og i naturen kan ruterne findes på de rødt markerede hegnspæle.

Husk at når du færdes på de pæleafmærkede stier, færdes du på private lodsejeres grund.

En aktivgruppe arbejder løbende på at udvide stinettet gennem dialog med Oddens lodsejere.

God tur rundt.

Læs mere om reglerne for adgang til naturen på www.dn.dk/adgang