Julemarked i Havnebyen

Julemarked i Havnebyen

Foreningen “Jul på Odden” arrangerer julemarked den 1. søndag i  advent i Odden Forsamlingshus.

Det er blevet en tradition, med op til 500 besøgende, som kommer og hygger med gløgg og æbleskiver, hestevognskørsel, korsang osv. og som allerede har fejret 10 års jubilæum.

Julens mange lys

Julens mange lys

1. søndag advent 2010, blev der afholdt julemarked i Odden Forsamlingshus, for første gang. Siden da er julemarkedet vokset fra at være et hyggeligt julemarked med 10-12 boder og ca 150 besøgende til at være et hyggeligt julemarked med 16-18 boder både ude og inde, og 300-500 besøgende.

Foreningen “Jul på Odden” blev stiftet i sensommeren 2016 for at kunne sprede julehyggen til hele Sjællands Odde.

Foreningen hovedformål er at afholde julemarked i Odden Forsamlingshus 1. søndag i advent hvert år. Det er dog besluttet at udvide foreningens arbejde, så det ikke kun er afholdelse af julemarked, men også at samle penge ind til julebelysning i Havnebyen, til glæde for alle byens beboere og besøgende.

Vi vil gerne være med til, sammen med alle jer, og alle vores sponsorer, at hente lyset til Havnebyen i julen. Vi vil skabe en ny og hyggelig tradition, som vi alle, store som små kan samles om i den kolde og mørke tid.

Der er i 2017 købt 10 stjerner, og i 2018 er yderligere 10 stjerner kommet til og nu er der 50 stjerner i Havnebyen.

Følg os på Facebook

Citat: Lokalhistorisk arkiv, Gentofte Kommune.

“Julen er en højtidsfest, der fejres på den mørkeste tid af året. For at markere vendepunktet mod lysere tider, så handler mange af juletraditonerne i dag om lys. Traditionen med jue og lys går helt tilbage til de gamle nordboere, som fejrede julen som lystets fest, længe før kristendommen kom ind i billedet. De kaldte det jól og fejrede, at lyset begyndte at vende tilbage. Senere blev den nordiske julefest smeltet sammen med Jesus fødselsdag, men julen er stadig en lysfest….. Det første danske, udendørs juletræ med elektrisk lys blev tændt på Københavns Rådhusplads i 1914. Omkring 1920 så man det første private indendørs juletræ med elektriske lys. Det var dog først med velstandsstigningen i slutningen af 1950 érne at elektrisk lys kunne købes til en overkommelig pris og blev for alle. Citat slut.