Sjællands Odde Fællesråds formål er at anspore ideer, der kan fremme aktiviteter, initiativer og fællesskaber samt informere herom overfor foreninger og beboere på Sjællands Odde.

Fællesrådet er bindeled til kommunen i forbindelse med velkomst for nye borgere ved de 2 årlige velkomstmøder, og står også for at byde velkommen lokalt til nye borgere og uddele velkomstbrochuren, som indførtes i forbindelse med Projekt Havnebyens Byforskønnelse.

I 2020 vil Fællesrådet arrangere afholdelse af Danmarks Naturfredningsforeningens Affaldsindsamlings på Odden den 26. april

Bestyrelsen:
Formand Jørgen Revsbech
​Næstformand og sekretær Jette Rude
​Kasserer Susan Elisiussen
​Bestyrelsesmedlem Knud Erik Meinertz
​Bestyrelsesmedlem Michael Pedersen

Vedtægterne kan her ses i deres helhed Vedtægter SOF

Det er Fællesrådets hensigt at afholde 2 årlige møder – et forårsmøde for Oddens foreninger og et efterårsmøde for alle beboere på Sjællands Odde.

Der afholdes generalforsamling og forårsmøde den 24. februar 2020.

Dato for efterårsmødet offentliggøres senere.

​Sjællands Odde Fællesråd kan kontaktes på: mailadressen sof@oddenportalen.dk

Referater:

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2019