Velkommen til Sjællands Odde
– et projekt under Byforskønnelsen i Havnebyen

Alt går lettere, når man får en varm velkomst.
Vi kan ikke i bogstavelig forstand sørge for varme hele året rundt på Sjællands Odde. Men vi kan forsøge at byde gæster velkommen til egnen – og byde hinanden velkommen hjem – på en æstetisk måde.
Og gerne på en måde der fortæller hvem vi er, og hvad vi er rundet af.
På en 8-900 m bred odde betyder havet selv sagt meget. For erhverv og for fritid. For sommergæster og for lokalsamfund. Derfor har vi valgt i fællesskab at skabe en velkomst til Sjællands Odde, der symboliserer  dette vigtige fælles træk ved egnen og dens liv året rundt:

Læs hele projektbeskrivelsen.Klik her