*** SØHELTEPLADSEN ER UNDER ETABLERING – ET PROJEKT UNDER HAVNEBYENS BYFORSKØNNELSE.
FØLG PROJEKTET PÅ FACEBOOKSIDEN “SØHELTEPLADSEN SJÆLLANDS ODDE”, PÅ INSTAGRAM OG PÅ ODDENPORTALEN.DK ***

Den frivillige arbejdsgruppe
”Hjørnet af Nordgårdsvej/Dahlerupsvej”, meldte sig på banen ved byforskønnelsesmødet i september 2015.

Før i tiden rummede plænen/arealet en legeplads, som efterhånden forfaldt og blev taget ned af sikkerheds hensyn,
og i dag er der med forældres hjælp opstillet 2 fodboldmål, og der er etableret en petanquebane.
Arealets placering i kvarteret hvor vejene er opkaldt efter de søofficerer, som kæmpede i søslaget ved Sjællands Odde i 1808, har været udgangspunkt for nogle af de tanker og ønsker gruppen vil realisere.
Projektet blev valgt ind ved borgermødet for Havnebyens Byforskønnelse.

Gruppen ønsker og arbejder for en historieorienteret aktivitets/samlingsplads for Havnebyens beboere i ALLE aldre, skolebørn og unge, børnehavebørn, forældre, voksne, erhvervsdrivende, pensionister, gæster, turister, landliggere og sejlere.

Her skal man kunne træne præcisionsskud – og kast, med fodbolde, fresbees, eller petanguekugler, have en sjov stund, uden at skulle stille et helt hold, og kunne mødes ved bænkesættene og nyde medbragt mad.
Et samlingssted centralt i midtbyen.

Udseende (maritimt/historisk)
* Beplantning med Danske egetræer (Der gik ca. 2000 af slagsen til, da man byggede Linieskibet Prinds Christian)
* 4 store borde/bænkesæt med grillplads
* Kompassten
* Indgang fra Østre Havnevej via sti ved branddammen
* 6 bold/fresbee-forhindingsbaner i historisk maritimt tema
* 1-2 fodboldpool-bane(r) i historisk maritimt tema
* 1 fresbee/boldrum
* Oprensning af Petanguebanen
* Søslagets historie “fortælles” på pladsen, til erindring og minde om de kæmpende og de faldne.

Søheltepladsen er blevet tildelt 150.000.- fra den samlede pulje på 500.000.- som Havnebyens Byforskønnelse råder over.
Der projekteres desuden med fondsmidler og donationer.
Der til lægges en stor portion frivilligt arbejde :)

Tilladelse til etablering er på plads, men der afventes pt. fondsstøtte.
Gruppen har dannet Forening.

Ønsker man at bidrage til projektet praktisk/økonomisk kan man kontakte gruppen via mail på: shp@oddenportalen.dk

Arbejdsgruppen består af:
Rikke Sørensen
Hanne Lyngbo
Steen Noes
Vicky Matilde Boesen
Susanne Sulle Nielsen
Richardt Hansen
Vinnie Larsen
John Larsen
Sanne Kirkeby
Martin Skovgaard

“Suppleanter”
Jette Rude
Kristina Kia Jeppesen
Sandy Boesen
Egil “Giller” Boesen
Lis Biggas

Søheltepladsen kort og info

Formand: Rikke Sørensen
Næstformand: Steen Noes
Kasserer: Vicky Matilde Boesen
Sekretær: Vinnie Larsen
Revisorer: Sanne Kirkeby og Hanne Lyngbo Nielsen
Suppleanter: Martin Skovgaard og Susanne Vibe Nielsen

C/O Rikke Sørensen
Willemoesvej 6
4583 Sjællands Odde
CVR. 37550051
E-mail: shp@oddenportalen.dk
Tlf.+45 4057 7137