Sjællands Odde Fællesråds formål er at anspore ideer, der kan fremme aktiviteter, initiativer og fællesskaber samt informere herom overfor foreninger og beboere på Sjællands Odde.

Fællesrådet er bindeled til kommunen i forbindelse med velkomst for nye borgere ved de 2 årlige velkomstmøder, og står også for at byde velkommen lokalt til nye borgere og uddele velkomstbrochuren, som indførtes i forbindelse med Projekt Havnebyens Byforskønnelse.

I 2023 arrangerer Fællesrådet Affaldsindsamlings på Odden den 25/3 , start kl. 10 fra Aktivitetshuset.

Bestyrelsen:
Formand Jørgen Revsbech
​Næstformand og sekretær Jette Rude
​Kasserer Susan Elisiussen
​Bestyrelsesmedlem Michael Pedersen
Bestyrelsesmedlem Hanne Caldron

Vedtægterne kan her ses i deres helhed Vedtægter SOF

Det er Fællesrådets hensigt at afholde 2 årlige møder – et forårsmøde for Oddens foreninger og et efterårsmøde for alle beboere på Sjællands Odde.

Der afholdtes generalforsamling og forårsmøde den 23/2  2023. Velkoms for nye borgere på Odden vil blive afholdt 7/10 i Aktivitetshuset.

Dato for efterårsmødet offentliggøres senere.

​Sjællands Odde Fællesråd kan kontaktes på: mailadressen sof@oddenportalen.dk

Referater:

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2023

sof