Har i set “Helhedsplanen for Odden Havn”?
– ellers får i linket her

Det ser fantastisk ud, og siden planen blev lavet, er Odden Sætter Sejls Vand-eksperimentarium også kommet i støbeskeen, med placering i lystbådehavnen, samt initiativerne fra arbejdsgrupperne under Havnebyens Byforskønnelse: “Velkommen til Havnebyen”, “Søheltepladsen”, og “Aktivitetshuset”, som også i høj grad knyttes sammen med Odden Havn!

“Odden Havn – Havnebyen – Nærværende helhedsplan for Odden Havn er blevet til på baggrund af en interviewrunde gennemført i 2013 og 2015, hvor op mod 30 interessenter, erhvervsaktive, forskellige ildsjæle og kommunale medarbejdere er kommet med input. Der har været afholdt en workshop, hvor hele byen har været inviteret, og hvor deltagerne i mindre grupper har drøftet havnens fremtid.
På den baggrund er der nu udarbejdet et forslag til en helhedsplan, som efter præsentation og vedtagelse i Odsherred Kommune vil indgå i den fremadrettede kommunale planlægning”

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp