Vi startede juli 2012.
Siden da har vi pr. 10.09.2016. været alarmeret 202 gange …hvilket i snit er cirka én gang om ugen.

Vi er 8 aktive, der er uddannet i avanceret førstehjælp på et 3 x 8 timers kursus med to paramedicinere, og fulgt op af 1 gang 8 timer om året, så vi nu har 56 timers uddannelse bag os. Ud over avanceret førstehjælp lærer vi alt om materialet og ikke mindst samarbejde med ambulance, paramediciner og lægehelikopteren …og al papirarbejdet og krisepsykologi.
Vi har i princippet samme  uddannelse som brandvæsnets nødbehandlere.

Vi er lette at kende. Vi er udstyret med samme gulgrønne jakke som paramedicinere og ambulancefolk, der står bare ’112 Akuthjælper’ på ryggen af vores.

Vi bliver alarmeret 24/7 pr. SMS ’samtidigt’ med ambulancen, hvis alarmcentralen finder det nødvendigt.

Første mand er som regel fremme på skadestedet 3-7 minutter efter alarmen er modtaget …uanset tid på døgnet (overflødigt mandskab kører igen, så vi højst er tre på skadestedet …eller efter behov).

Vi har en stor rygsæk med udstyr stående ved Brugsen. Vi medbringer selv alt, der vi skal bruge …ilt, hjertestarter, forbindinger, udstyr til forbrændinger, adrenalin, hjertemedicin etc.

Vi har et direkte telefonnummer til lægerne på alarmcentralen, det kan rådgive os, og vi kan afgive en situationsrapport.

Vi er ude til alle former for sygdom og tilskadekomst:
Hjerteproblemer, vejrtrækningsproblemer, ulykker i hjemmet, hjertestop, mulig dødfundne, kædesave, trafikulykker, brandulykker etc.

Vi skaber tryghed og ro på skadestedet, og vores indtryk er, at odboerne er glade for vores arbejde.
Vi drager endvidere omsorg for eventuelt efterladte.

Vi er frivillige, har tavshedspligt og har lavet en ulønnet kontrakt med Region Sjælland.