Sjællands Odde Bådelaug er en forening for alle fritids sejlere med tilknytning til Odden Havn. Lauget har til formål at varetage medlemmernes interesse ved udøvelse af lystsejlads, såvel ved sejl som med motor. Vi søger at styrke medlemmernes kendskab til navigation og godt sømandskab, samt at fremme sammenholdet blandt medlemmerne.

Lauget holder til i klublokalet på Østre Havnevej 28A. Som medlem kan optages enhver person, der går ind for laugets formål. Optagelse i Lauget sker ved henvendelse til bestyrelsen..

Bådelauget arrangerer flere fælles arrangementer i løbet af sejlsæsonen, samt sociale events i vinter halvåret.

Sjællands Odde Bådelaug.

Sjællands Odde Bådelaug
Øster Havnevej 28A
Havnebyen
4583 Sj.Odde

Mail : Baadelaug4583@live.dk

Formand : Peter Licht
Tlf : 4081 7716