Odden Pensionistforening

//Odden Pensionistforening
Odden Pensionistforening2018-02-15T20:47:10+00:00

Foreningens navn ” Odden pensionistforening ” med hjemsted på 4583 Sjællands Odde.
Foreningens formål er at aktivere medlemmerne og give dem gode oplevelser.
Foreningen optager alle som medlemmer, men kun pensionister og efterlønnere har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.

Kontingent for tiden Kr. 100 om året, gældende fra 1. oktober til 30. september næste år.
Kasserer: Ingrid Pedersen Tlf. 5932 6719

Foreningen arrangerer ture, foredrag, underholdning og lign.
Tirsdage i vinterhalvåret er der sammenkomst om eftermiddagen i forsamlingshuset med fælles spisning, kortspil og andet

Med venlig hilsen og på gensyn , bestyrelsen