Foreningens navn ”Odden Pensionistforening” med hjemsted på 4583 Sjællands Odde.

Foreningens formål er at aktivere medlemmerne og give dem gode oplevelser.

Foreningen optager alle som medlemmer, men kun pensionister og efterlønnere har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.

Foreningen arrangerer ture, foredrag, underholdning og lign.

Tirsdage i vinterhalvåret om eftermiddagen er der sammenkomst i Forsamlingshuset
med fællesspisning , kaffe, kortspil og andet, hvor alle er velkomne.

Formand : Frede Jensen
E-mail: fredepil@ mail.dk
Tlf. 2160 9951

Kasserer: Ingrid Pedersen
Tlf. 5932 6719

Kontingent for tiden Kr. 100,00 om året (gældende for 1. oktober til 30. sept. )

Foreningens Bankkonto er : Reg,nr 1551 kontonr. 3569010225, hvor kontingent kan indbetales (husk navn).

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen