Vandrestier på Sjællands Odde

Vandrestier på Sjællands Odde

Efter et mangeårigt forberedelsesarbejde af  lokale ildsjlæle, er der etableret ni nye vandrestier på Sjællands Odde.

Otte af de nye stier er tværgående og åbner op for adgang til kysten fra Oddenvejen eller Søndervangsvej, mens den sidste sti går fra Overby til Hvidelykkegaard øst for Overby. Samlet giver de ni stier mulighed for vandreture på i alt 7,5 kilometer. Seks af de nye stier åbner for adgang til Kattegatkysten, mens tre ender ved Sejrøbugten. .

Stierne er ikke nyanlagte, idet de alle fra gammel tid er anlagt og benyttet af de respektive grundejere. Det nye er, at arbejdsgruppen bag projektet har indgået frivillige aftaler med de berørte grundejere om at alle er velkomne til at benytte dem – og at der er opsat pæle med piktogrammer, der markerer stiernes endepunkter.

For at øge kendskabet til de nye stier har en arbejdsgruppe i samarbejde med Odsherreds Kommune udarbejdet en folder, der viser de nye stier på et kort over Odden fra Overby Lyng til Gniben.

Folderen kan downloades her.

“Alle pælene er forsynet med en QR-kode…”

“Alle pælene er forsynet med en QR-kode…”

Det kommunale Team Nyttejob stået for nedgravningen af de i alt 26 pæle og opsætning af skilte. Alle pælene er forsynet med en QR-kode, således at det samlede stisystem samt en tekst om Odden, Havnebyen og Gniben kan aflæses på en mobiltelefon.

Projektet er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe, der har haft Hanne Caldron, Christian Olr