Bademolen “Biggas Bro”s historie

Havnebyen har fået en ny bademole

 

Havnebyen har fået en ny attraktion i form af en bademole, og den 4 september 2007 kunne det færdige projekt indvies.

 
Der havde længe været et ønske at få bedre badeforhold, da stranden på Oddens nordkyst både er meget stenet og udsat for stærk og omskiftelig vind.

 

Bademolen er bygget af en type betonelementer, som har været brugt til høfdebyggeri på den jyske vestkyst i mere end hundrede år. Udover at det borger for en stor modstandskraft, har det også den fordel, at molen kan ændres og udbygges, fordi den er opbygget af standardelementer.

 
Det samlede budget har været på 1,5 mio. kr. og projektet er udført af:
Rådgivende ingeniør Jørgen Bülow Beck, HavneConsulting ApS, Lemvig
Og VG Entreprenører A/S, Lemvig.
I første omgang blev Friluftsrådet ansøgt. Selv om der var stor sympati for idéen, kunne man ikke imødekomme projektet. Andre muligheder blev undersøgt, og initiativgruppen bag projektet fandt ud af, at der kunne søges tilskud på op til 50% fra  EU´s strukturmidler. De resterende 50 % skulle komme fra en offentlig myndighed. Disse midler besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte i budgettet, så projektet kunne gennemføres i 2007.  
Trods sin korte levetid har bademolen allerede haft en omtumlet skæbne.

Den første vinter har været så hård og ødelæggende for anlægget, at rådgivende ingeniør Bülow Beck der har ansvaret for udførelsen, også måtte påtage sig ansvaret for at renovere den, hvilket blev udført i januar 2008.

 

Af mere positiv karakter kan nævnes, at der på initiativ af tagdækker Mogens Brødsted og Christian Eriksen fra Spar Købmand Overby Lyng blev udskrevet en konkurrence om at navngive bademolen. Præmien var en flot købmandskurv og
Initiativgruppen bag bademolen valgte navnet Biggas Bro, efter Lis biggas som har været tovholder på bademole projektet.

 
Idéen til en bademole blev undfanget i 2003 af en gruppe lokale beboere med tilknytning til Odden jolleklub. Målgruppen for projektet var bl.a. lokale beboere, sommerhusgæster, turister, lystsejlere og vinterbadere. Molen skulle endvidere være tilgængelig for handicappede og ældre, der er i stand til at flytte sig ved egen eller hjælpers kraft.

 

Forud for anlæggets etablering blev projektet vendt og drejet, og der er blevet stillet mange spørgsmål om placeringen af bademolen. Der var dog enighed om, at det skulle være så tæt på havnen som muligt, således at det kan indgå i byens sommerliv og fornøjelser og være en attraktion for havnens besøgende.

 
Nu ligger det øst for havnen og vil måske engang indgå som en ny østmole, såfremt kommunens ønske om en havneudvidelse bliver realiseret. Anlægget falder smukt og naturligt ind i omgivelserne, og det har været imponerende og forunderligt at følge tilblivelsen af molen i foråret 2007.

 

I maj 2008 vil der på stranden blive opført et mindre træhus til omklædning og sauna for vinterbadere.

 

Når omklædningsrum og sauna er blevet en realitet, vil der her på portalen blive informeret nærmere om, hvordan det kan benyttes.

 

17 marts 2008