Generalforsamling Odden Pensionistforening

//Generalforsamling Odden Pensionistforening
Indlæser Begivenheder

Pensionistforeningen
Afholder generalforsamling
Onsdag d. 27. februar kl. 13,00
I Forsamlingshuset

Med dagsorden ifølge lovene, forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen

Foreningen vil være vært ved et mindre
Traktement efter generalforsamlingen

Ønsker man at deltage heri,
bedes man tilmelde sig
På tlf. 5932 6719
fra onsdag d. 20 til lørdag 23 februar
Helst mellem kl. 12,00 og 16,00

Mød op og gør din stemme gældende

Med venlig hilsen bestyrelsen