Klik på datoen herunder så vises referat/regnskab i et nyt billede

Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020 er ikke afholdt grundet Corona.

Beretning for 2019 kan læses her

Regnskab 2019

Generalforsamlingsreferat 2019

Regnskab 2018

Generalforsamlingsreferat 2018

Regnskab 2017