Sjællands Odde Fællesråd

Møder og Aktiviteter

Møder og Aktiviteter

Det er Fællesrådets hensigt at afholde 2 årlige møder – et forårsmøde for Oddens foreninger og et efterårsmøde for alle beboere på Sjællands Odde.

22/2 2024:  Generalforsamling og forårsmøde i Forsamlingshuset

13/4 2024:  Affaldsindsamling

5/10 2024: Velkomst for nye borgere på Odden i Aktivitetshuset.

10/10 2024:  Efterårsmødet

4/1 2025: Fællesrådet inviterer til Nytårskur den 1. lørdag i det nye år i Aktivitetshuset.