Sjællands Odde Fællesråd

Møder og Aktiviteter

Møder og Aktiviteter

Det er Fællesrådets hensigt at afholde 2 årlige møder – et forårsmøde for Oddens foreninger og et efterårsmøde for alle beboere på Sjællands Odde.

Der afholdtes generalforsamling og forårsmøde den 23/2 2023. Velkomst for nye borgere på Odden vil blive afholdt 7/10 i Aktivitetshuset.

Dato for efterårsmødet offentliggøres senere.

I 2023 arrangerede Fællesrådet Affaldsindsamlings på Odden den 25/3 .

Fællesrådet inviterer også til Nytårkur den 1. lørdag i det nye år i Aktivitetshuset.