Odden badminton klub

For voksne

For voksne

Spilledage: mandage fra 18:00 – 22:00 og onsdage fra 18:00 – 22:00. Der kan lejes baner til singler eller doubler. (Sæsonstart/slut – se praktisk info)

Pris pr. sæson pr. person: 400,- NYT: Spil alle de timer du vil mandag og onsdag fra kl 1800-2200 hvis der er bane ledig. Fast tid kan selvfølgelig beholdes.

Afløsermedlemskab: kr. 175,-.

Mangler du en spillemakker eller vil gerne være afløser, så sig det til Winnie, eller skriv dit navn på listen på opslagstavlen i hallen.

Der er mulighed for at støtte foreningen via et passivt medlemskab til kr. 75,- pr. sæson.

Kontingent opkræves ved opstart af sæson og skal betales hurtigst muligt.

Udover almindelige spilledage er der i løbet af sæsonen planlagt forskellige aktiviteter, som fremgår på siden praktisk info.

Kontakt Winnie Rasmussen for at høre, om der er ledige baner.