Sjællands Odde Aktivitetshus

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Centralt i Havnebyen ligger det tidligere plejehjem/sognegård/børnehave, som nu fungerer som Aktivitetshus og huser bl.a. områdets lægeklinik og foreningsfitness samt faciliteter til foreningernes mødeaktiviteter m.m.

I forbindelse med Projekt: Byforskønnelse fremkom mange forslag til initiativer til gavn for lokalsamfundet.

Forslaget til etablering af et aktivitetshus nød størst interesse, da det ville give Sjællands Odde et naturligt og længe savnet samlingspunkt for bl.a ikke-idrætslige foreningsaktiviteter. Samtidig ville det være oplagt at benytte Børnehavebygningen til dette, da det var besluttet, at flytte børnehaven til lokaler på skolen.

Foreningen Sjællands Odde Aktivitetshus blev stiftet og der blev indledt forhandlinger med kommunen om overtagelse bygningen. Efter langvarige forhandlinger er der indgået købsaftale og aftaler, der sikrer den forudsatte anvendelse af bygningen og sikrer mod, at den gøres til genstand for økonomisk spekulation.

For at sikre driften af bygningen er det besluttet, at leje lokaler ud til lægekonsultation, lokal sygeplejecenter, og flytte den eksisterende foreningsfitness ind i bygningen.

Om foreningen

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

I forbindelse med Projekt: Byforskønnelse fremkom mange forslag til initiativer til gavn for lokalsamfundet.

Forslaget til etablering af et aktivitetshus nød størst interesse, da det ville give Sjællands Odde et naturligt og længe savnet samlingspunkt for bl.a ikke-idrætslige foreningsaktiviteter. Samtidig ville det være oplagt at benytte Børnehavebygningen til dette, da det var besluttet, at flytte børnehaven til lokaler på skolen.

Foreningen Sjællands Odde Aktivitetshus blev stiftet og der blev indledt forhandlinger med kommunen om overtagelse bygningen. Efter langvarige forhandlinger er der indgået købsaftale og aftaler, der sikrer den forudsatte anvendelse af bygningen og sikrer mod, at den gøres til genstand for økonomisk spekulation.

For at sikre driften af bygningen er det besluttet, at leje lokaler ud til lægekonsultation, lokal sygeplejecenter, og flytte den eksisterende foreningsfitness ind i bygningen.

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Har du lyst til at være med i arbejdet omkring Aktivitetshuset, så tøv ikke med at henvende dig. Der kan bruges frivillige både som tovholdere på aktiviteter, og som hjælpere ved udvendig og indvendig vedligeholdelse og indretning.

Vi glæder os til at se dig.

Bestyrelsen