Sjællands Odde Aktivitetshus

Praktisk

Praktisk

Cvr nr 39019590

Konto til kontingentbetaling: regnr. 0537 kontonummer 0000722405 , skriv venligst “medlemsskab” i kommentarfelt.

MobilePay nummer 87949 , skriv venligst “medlemsskab” i kommentarfelt.

Medlemskontingent er 100,- kr.

E-mail: soa@oddenportalen.dk

Indmeldelsesblanket kan printes her:  Indmeldelsesblanket SOA 2023

Se foreningens privatlivspolitik ved at klikke her

Historien:
Sjællands Odde Aktivitetshus (Den tidligere Børnehave)
I forbindelse med Projekt: Byforskønnelse fremkom mange forslag til initiativer til gavn for lokalsamfundet.

Forslaget til etablering af et aktivitetshus nød størst interesse, da det ville give Sjællands Odde et naturligt og længe savnet samlingspunkt for bl.a ikke-idrætslige foreningsaktiviteter. Samtidig ville det være oplagt at benytte Børnehavebygningen til dette, da det var besluttet, at flytte børnehaven til lokaler på skolen.

Foreningen Sjællands Odde Aktivitetshus blev stiftet og der blev indledt forhandlinger med kommunen om overtagelse bygningen. Efter langvarige forhandlinger er der indgået købsaftale og aftaler, der sikrer den forudsatte anvendelse af bygningen og sikrer mod, at den gøres til genstand for økonomisk spekulation.

For at sikre driften af bygningen er det besluttet, at leje lokaler ud til lægekonsultation, lokal sygeplejecenter, og flytte den eksisterende foreningsfitness ind i bygningen.