Sjællands Odde Aktivitetshus

Leje

Leje

Det er muligt at leje mødelokale, foreningslokale og behandlerrum 

Retningslinjer og ordensregler

Brug og bestilling af mødelokale, foreningslokale og behandlerrum:

Mødelokalet kan bookes og anvendes uden beregning af foreninger på Sjællands Odde, som ikke naturligt har et mødelokale. Udover bestyrelsen og underudvalg i Aktivitetshuset, kan nævnes, Sjællands Odde Fællesråd, Akuthjælperne, Søheltepladsen, Skytteforeningen og Koordineringsgruppen for Byforskønnelsen samt arbejdsgrupper herunder.

Foreningslokalet kan bookes og anvendes af medlemmer af Aktivitetshuset, idet medlemskontingentet anvendes til driften af huset. Lokalet kan anvendes til aktiviteter, som læsegruppe, møder, strikke- syklubber, skak, computer- og smartphoneundervisning, café hygge – kom blot frem med jeres initiativer og ideer. Lokalet kan ikke bookes til private fester.

Eksterne brugere kan anvende foreningslokale samt behandlerrum på 1. sal mod betaling af følgende satser.

Kr. 300 for ½ dag for foreningslokalet

Kr. 200 pr. dag for behandlerrummet på 1. sal

Bookning foregår via kalenderen på oddenportalen.dk – check for allerede planlagte aktiviteter og book herefter. Nye aktiviteter skal først godkendes af bestyrelsen, hvorefter aktivitetens tovholder vil få udleveret login samt brugervejledning til kalenderen.

Eksterne brugere, skal henvende sig til bestyrelsen via mail til soa@oddenportalen.dk eller foreningens tovholder for aktivitetsgrupperne Birgit Pedersen på tlf.40965568 for at aftale brug og betaling.

Husk:

Anvender du lokalerne så husk at rydde op efter dig. Efterlad lokalet, som du gerne vil modtage det .
Vask op efter dig, stil på plads i skabe og skuffer og tøm skraldespanden.
Går noget i stykker, så meddel dette til bestyrelsen, idet ødelagt inventar skal erstattes.
Husk at låse dørene efter dig og hold porten og lågen ved vejen lukket. Parkering foregår på p-pladsen.
Rygning er forbudt indenfor.
Brug af stearinlys er ikke tilladt.
Brugere kan brygge en kande kaffe for kr. 20,- eller en kop kaffe/te for kr. 5,-.
Vand kan købes for kr. 10,-. Overskuddet herfra går til driften af huset.

Vedtaget af bestyrelsen den 5/11 2018.