PÅ generalforsamlingen blev det vedtaget at rykke vores kontingentbetaling fra oktober til 1.januar, derfor er der ikke nogen opkrævning nu, hvordan kontingentbetalingen skal ske fremover vil fremkomme senere.

Vores årlige efterårstur til ”Barkladen” er søndag 18 oktober kl. 12,00, mere om den senere, men reserver dagen.

Vores tirsdagsmøder med kortspil og lign. er startet op, mød op hvis du har lyst, vi har plads til flere, det foregår i forsamlingshuset hver tirsdag kl. 13,00.

Hilsen bestyrelsen