Vi havde generalforsamling ons. 26. februar i forsamlingshuset 30 medlemmer var mødt op, Peter Nielsen blev valgt til ordstyrer, formandens beretning blev godkendt, kassererens blev også godkendt, bestyrelsens forslag om ændring af betaling af kontingent (fra 1. okt. Til 1.1) blev vedtaget. Ingrid mente det var på tide for hende at holde, nu havde hun været kasserer i mange år, så hun modtog ikke genvalg. til ny kasserer blev  valgt Anne-Mari Nielsen, Gitte Andersen ønskede ikke genvalg, i stedet blev Anni (Krølle) blev valgt til bestyrelsen. Jette Jørgensen blev genvalgt, Som suppleanter blev valgt Frank og Hanne. Bilagskontrollanter blev Bernhard og Frank valgt . ingen debat under eventuelt. Formanden takkede ordstyreren, og forsamlingen for god ro og orden. Foreningen var vært ved en lille anretning som derefter blev indtaget.

Damernes Butik kommer på besøg 18. marts kl. 14,00 i forsamlingshuset med deres nye kollektioner, skal du have skiftet lidt tøj, så kom og kik, vi har som sædvanlig også kaffe og lagkage