Sjællands Odde Fællesråd bød til ”nytårs kur” lørdag den 4. januar med champagne og nytårskager i Aktivitetshuset.

”Kuren” var et åbenthus arrangement med et stort og velfornøjet fremmøde. Vores borgmester Thomas Adelskov påskønnede den måde lokalsamfundet havde udnyttet erhvervelsen af Huset og ønskede det bedste for huset i fremtiden. Gæsterne havde lejlighed til at se bygningens tre etager.

Fællerådet er en ”paraply” forening for alle Oddens foreninger.