Borgerpanelet efterlysere flere borgere fra alle store og små byer og lokalsamfund.

Du behøver ikke være en ildsjæl eller formand for en forening, bare du har en positiv interesse i dit lokalsamfund, dit sted, by eller egn og gerne vil være med til at præge udviklingen ved at give dit besyv med, når Borgerpanelet i Odsherred Kommune mødes to gange om året, hvoraf den ene er med Byrådet.

Borgerpanelet har nu eksisteret i godt et år og holdt en stribe møder. Det blev nedsat på initiativ af Lokaldemokratiudvalget som et bindeled mellem Lokaldemokratiudvalget og de mange større og mindre byer, lokalsamfund og landsbyer.

– Odsherred har over 70 store og små lokalsamfund, og vi vil gerne have repræsentation fra flest mulige, fordi forskellighed er en styrke og alle kan bidrage med forslag, ideer og erfaringer fra deres område og dermed inspirere andre til at styrke lokalområdet. Odsherred er kendt for stærke fællesskaber, for virketrang og iværksætteri, her er vi ikke bange for at prøve noget nyt, uanset om det er at banke på hos naboen og foreslå, at nu tager vi altså kosten i hånden og fejer alle gaderne, så vores by bliver flottere, som det bl.a. er blevet en tradition i Hørve. Eller man går sammen om at tage imod nye naboer, rydde op i krattet omkring det gamle gadekær eller noget helt fjerde. Jo stærkere lokalsamfund, vi har i Odsherred, desto større muligheder har de for at folk forbliver glade for at bo der, har et godt netværk – og så kan det måske også være med til at tiltrække nye borgere og nye aktive familier der vil være med til at gøre en forskel for fællesskabet, siger Paya Hauch Fenger, fra Kultur og Fritid.

Følgende byer og lokalområder er i dag repræsenteret i Borgerpanelet: Sneglerup, Vallekilde, Vig, Nr. Asmindrup, Højby, Lumsås, Havnebyen, Klint, Lyngen, Vindekilde, Egebjerg, Unnerud, Hørve, Bjergesø, Rørvig, Overby, Stubberup og Høve.

Det er håbet, at alle lokalsamfund bliver repræsenteret med en borger. Det er frivilligt og ulønnet arbejde at deltage i Borgerpanelet. Borgerpanelet er løst organiseret og har ingen formand.

Er du blevet interesseret eller vil du høre mere, så kontakt sekretær for Borgerpanelet, Paya Hauch Fenger på pahfe@odsherred.dk eller pr. telefon 24 98 96 50.

Læs mere på www.odsherred.dk/lokaldemokrati