Prisen på 25.000 kroner skal anvendes til at udvikle projektet i en
mere bæredygtig retning med solceller og solvarme.

FIF Marketing, Fjernvarmens Informationsfond uddelte på sit årsmøde 26.september 2019 et
legat på 25.000 kr. til Egebjerg Nærvarme for med stor flid og frivillighed at være gået fra
olielandsby til nærvarmeværk med træflis som brændsel.

– Faktisk er der flere grunde til, at Egebjerg Nærvarme modtager legatet i år: De viser, at
fjernvarmen har sin berettigelse selv ude i de små samfund – og det er en vigtig pointe. De
formår at konvertere oliefyrede huse til et mere miljøvenligt alternativ. Og endelig fortjener de
mange frivillige ildsjæle et kontant skulderklap for deres kæmpe indsats, lyder motivationen fra
Niels Sørensen, der er formand for FIF Marketings bestyrelse.

Hos Egebjerg Nærvarme er der naturligvis glæde over at modtage prisen.
– Vi er meget glade for, at valget faldt på os. Vi lader legatet gå ind i den videre udvikling af
varmen. For vi er sikre på, at det er det gode varmeprojekt, der skaber den gode historie – og
som på sigt kan få flere til at vælge den fælles varmeløsning i Egebjerg, understreger formand
for Egebjerg Nærvarme Morten Hylleberg.

Aktuelt er 72 forbrugere tilsluttet nærvarmen, der blev åbnet i april 2018, svarende til knap 100
husstande, og cirka 30 yderligere forbrugere svarende til cirka 60 husstande vil kunne komme
med alene ved nedgravning af stikledninger til ejendommene fra hovedledningen gennem byen.

Svært at låne på landet
– Vi mener selv, det er et både fornuftigt og bæredygtigt varmeværk med den klare fordel, som
ligger i gennem et kommunegaranteret lån at kunne få en mere bæredygtig og energirigtig
varmeløsning, som det formentlig ikke vil være muligt for alle lokale husstande selv at omstille
sig til, fordi pengeinstitutterne ikke vil finansiere udgifterne, siger Morten Hylleberg om det lån
på 11 mio. kr., som forbrugerne afdrager gennem varmeprisen over 30 år. Han ser også
muligheder for kommende års investering i yderligere energibesparende tiltag som i første
omgang solceller til billig strøm og senere solvarme.

Et godt samarbejdsprojekt
– Projektet har ikke kunnet lade sig gøre uden samarbejdet med Odsherred Kommune og med
RUC og ikke mindst Nykøbing Sj. Fjernvarmeværk, som alle med stor velvilje, engagement og
ekspertise har gjort en stor indsats, og ingen af parterne ville alene kunne have realiseret et
sådant varmeværk, siger Morten Hylleberg, der har været på besøg i Rørvig for at fortælle om
arbejdet med at realisere nærvarmeværket til inspiration for tilsvarende planer her.

– Egebjerg Nærvarme er et flot og eksemplarisk projekt, der viser, hvordan borgerne takket
være vilje, engagement og frivillige ildsjæle kan være med til at skabe en mere bæredygtig,
grøn og miljørigtig energiforsyning helt i tråd med vores intentioner i kommunens energistrategi
om at omstille oliebyerne til bæredygtig forsyning, baseret på lokale ressourcer, og vi håber,
legatet kan medvirke til yderligere energirigtig varmeforsyning i Egebjerg og vil inspiration for
andre af vore byer, siger centerchef Kirsten Gyalokay, Center for Miljø og Teknik.

Anvendelse af de lokale ressourcer
I energiplanen hedder det således, at den ”skal skabe de bedste rammer for en omlægning af
energisystemet i Odsherred, fra at være delvis baseret på fossile energikilder til at være
baseret på vedvarende energi. Vores lokale ressourcer, som fx halm og gylle, skal være med til
at udvikle nye attraktive produkter til industrien og skal anvendes så optimalt som muligt i
vores energisystem. Energiplanen skal være med til at sikre, at Odsherred er en attraktiv
kommune at drive virksomhed i og at bosætte sig i. Indsatserne i energiplanen viderefører
fokusområder i erhvervsstrategien omkring en forbedret konkurrenceevne for vores
virksomheder og en styrket beskæftigelse”.