Lokaldemokratiudvalgets møde med Borgerpanelet peger frem mod tættere og hyppigere dialog og mødevirksomhed for at netværke og udveksle ideer og erfaringer ansigt til ansigt.

Tilbud om fællesspisning og yoga i Sneglerup ved Vig, opsætning af fiskebro, udsigtstårn og infotavle ved Højby Sø, vidensdeling af Vallekildes kaffejuicebar og grejbank, hvor stort set alt kan repareres eller byttes, en genopvågning af sammenhold i anledning af skolen i Hørves 70 års jubilæum, en ny café i Stubberup, udvidelse af legepladsen i Klint, videreudvikling og vidensdeling af landsby appen i Vig.

Der fremkom meget nyt, der vidner om stor virke- og initiativlyst i Odsherreds byer og lokalsamfund, da Lokaldemokratiudvalget i Odsherred Kommune torsdag den 22. august 2019 havde inviteret Borgerpanelet og byrådsmedlemmerne til status om, hvad der sker i kommunen og i lokalsamfundene. Samt til dialog om samarbejde og bosætning i lokalsamfundene.

Skal måske hedde ”Borgernes Idéforum”
Formand for Lokaldemokratiudvalget Per Kragh, konkluderede, at det havde været en uhyre spændende og interessant aften med mange positive historier, og han takkede alle for deres store engagement. Der var forslag fremme om at mødes hyppigere end to gange om året med Borgerpanelet samt at ændre navn til Borgernes Idéforum.

Aftenens dialog mundede ud i forslag om at blive bedre til at tale Odsherred op og fortælle om de mange gode ting, der sker overalt, men også at finde den gode lokale fortælling i sin egen landsby eller lokalsamfund.

Og så skal fortællingen om bærdygtighed og økologi og de lokale fødevarer fremmes endnu mere. Der var forslag om at fastholde Landsby Makeover, fordi det både forskønner byerne og skaber sammenhold og at udbrede og udvikle Landsby Appen.

Samarbejdet fungerer godt
Samarbejdet på tværs af byerne er allerede godt i gang og bør egentlig bare understøttes og fortsætte. Det blev også foreslået, at hver by får en form for paraply-forening, der kan samle de forskellige foreninger og aktiviteter, og så blev den levende direkte dialog ansigt til ansigt fremhævet som givende og værdifuld. Alle skal blive bedre til at inddrage de lokale institutioner fra dagtilbud og skoler til kirken, men også erhvervslivet og landbruget i den fælles indsats for bosætning.

– Vi har i Lokaldemokratiudvalget stor fokus på kommunikationen med borgerne for at sikre, at alle kan blive hørt. Nogen gange har borgerne et mere lokalt syn på tingene, mens vi som politikere har et lidt mere overordnet syn. Men i aften skal vi have fokus på samarbejdet, det hedder også samskabelse, og det er der, hvor to plus to kan blive til fem, indledte Per Kragh aftenen i Asnæs Forsamlingshus.

Fokus på stram økonomi
Herefter gav han og de øvrige deltagende politikere et kort overblik over den aktuelle politiske situation, hvor det er kommunens økonomi, som der er fokus på.

– Vi har udsigt til et merforbrug på indeværende års budget på 11,6 millioner kroner, og vi skal derfor være sparsommelige. Problemet er, at vi ikke har en buffer i form af en kassebeholdning, og derfor indførte vi anlægsstop, som nu er fuldt op med yderligere tilbageholdenhed i økonomien. Det samlede kommunale budget er 2,2 milliarder kroner, og de godt 10 mio. kr. svarer til 0,5 %. Så vi er optimistiske og tror på, vi nok skal komme igennem og klare det, sagde Per Kragh.

Formand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Gitte Hededam fortalte om arbejdet med den igangværende kulturstrategi, samarbejdet med brugere og kulturinstitutionerne, som skal understøttes og fokus på brugertilfredshed. Hun oplyste, at der i foråret er sat gang i rigtig mange lokalplaner. Det betyder at der er godt gang over alt i kommunen med byggeriet af boliger og dermed godt gang i bosætningen.

– Tang og ukrudt optager os også, og her gør vi det, vi formår, men jeg vil også gerne opfordre til, at vi alle gør rent på vores eget fortov og fjerner ukrudtet. I Hørve har de gjort det til en fælles indsats at fjerne ukrudtet, det er bare så fedt, sagde Gitte Hededam.

Byrådsmedlem Mathias Hansen sagde, at han var lutter øre og noterede flittigt, hvis borgerne kommer med kreative ideer og inputs til, hvad kommunen skal gøre i en tid med stramme budgetter.

Byrådsmedlem Jette Sloth Nielsen orienterede om den kommende fire dages arbejdsuge for ansatte i den kommunale administration, som vil blive fulgt af udvidet træffetid for borgerhenvendelser ved at bestille tid, så borgerne får fat i den rette medarbejder med det samme.

Yoga og fællesspisning
Dernæst gav repræsentanterne i Borgerpanelet for 11 af de 21 bysamfund en kort status om, hvad der lige nu er gang i.

Tanja Ærtebjerg, Sneglerup: – Sneglerup lægger ved Vig, og der er bare fem gårde og et bofællesskab, hvor vi arbejder med meditation og yoga. Det er en karma-yoga, som går ud på at gøre noget godt for andre uden at forvente at få noget igen, og vi vil derfor gerne hjælpe til i lokalsamfundet og har løbende 15 unge gennem EU’s Erasmus udvekslingsprogram. Vi er vegetarer og vil gerne byde ind med fællesspisning og vil også gerne introducere andre, fx psykiske sårbare eller unge, til at finde ro og stilhed gennem yoga og meditation.

Maria Sørensen, Egebjerg: – Mange af vores projekter i landsbylavet er nu ved at blive realiseret, bl.a. nærvarmen, som er i gang, og cykelstierne og er nu i gang med at projekt for at indrette et familiemødested på skolen og gøre klar til det næste bofællesskab Egeskoven.

Jette Rude, Overby og Odden: – Vi har haft et vellykket Odden Sætter Sejl, hvor gummibådene fra Søværnet på Gniben deltog, og vi har så til gengæld været til åbent hus på Gniben med markedsboder. Vi arbejder med vores Aktivitetshus, som vi købte af kommunen for en krone, men det er en lang vej førend vi kan få skabt alt det, vi gerne vil her. Vi arbejder med at få etableret en grejbank, har fået etableret en blæksprutte på havnen samt et Vandeksperimentarium.

Udsigtstårn ved Højby Sø
Carl Henrik Haagensen, Vindekilde, fortalte om arbejdet med at rense slam op fra den gamle mølledam, hvilket er en kostbar affære og derfor har lange udsigter. Bylavet vil dog skære brinkerne af i efteråret efter aftale med kommunens Naturteam og på sigt udsulte tagrørene i dammen, som oprindelig hørte til en vandmølle og rummer fisk. Han fortalte om det landsbykort, Vindekilde fik udarbejdet efter at have vundet Landsby makeover, og at det have været en forrygende proces, som alle er glade for. Han fortalte også, at borgere i området er ved at finde fondsmidler til at reparere Odsherreds største højdepunkt, gravhøjen Vejrhøj, som på grund af de mange besøgende er ved at skride sammen.

Anders Tange, Højby, fortalte om etablering af en fiskebro og et udsigtstårn samt infoskærm ved Højby Sø, og at det bliver indviet i efterårsferien. Lokalrådet i Højby har også købt den gamle højdebeholder fra vandværket og har fået tre arkitektstuderendes bud på en indretning her til udstillinger, koncerter og lignende.
– Vi prøver at inddrage nye borgere og ønske dem velkommen, sagde Anders Tange.

Tine Schultz fra Bjergesø, som vandt landsbymakeover i 2017 for et bålhus, fortalte, hvordan det havde medført et hidtil uset sammenhold for alle i landsbyen, og at det er ubetaleligt. Byen holder juletræs- og sankthansarrangementer, men beboerne deltager også i hinandens livsbegivenheder. En videreførelse af afdøde Oscar Udsholts fortælling om Bjergesø er et af de fælles projekter i landsbyen. Tine Schultz arbejder som sygeplejerske på Plejecentret Bakkegården i Hørve og fremhævede her, hvordan de erhvervsdrivende og byens Sparkøbmand bakker op om den kommende demensuge med stor støtte. Det er planen her at etablere en midlertidig købmandsbutik på plejecentret.

Grejbank og kaffejuicebar
Jesper Froda fra Vallekilde fortalte om kaffejuicebaren og grejbanken, som tiltrækker mange og giver stort sammenhold og om et ønske om at bruge parkeringspladsen ved Korskirken til interimistisk plads for unges boldlege og lignende.

Kim Buurskov fra Hørve fortalte om fejring af skolens 70 års fødselsdag fornylig, som havde givet en genopvågning af tidligere tiders sammenhold omkring skolen og byen, om vedligehold og ukrudt bekæmpelse, et velfungerende Medborgerhus og om, at alle ser lyst på fremtiden.

Kim Thorsted er tilflytter i Stubberup med cirka 25 husstande og har åbnet en café og har planer om at tilbyde yogakurser.

Leif Rahbek fra Klint fortalte om fastelavnsfest hos Det Vilde Køkken på den kroen i Klint, hvor overskuddet går til legepladsen på plænen midt i byen, hvor der også er årlige kræmmermarked med ponyridning og ringridning og børnene bager pandekager. Der er planer om at udvide legepladsen for de indsamlede midler.

Jørgen Preuss fra Vig foralte om arbejdet med at forbedre landsby appen, så alle nemt kan finde frem til foreninger og aktiviteter i byen samt om indsats for at renholde grønne områder.

Paya Hauch Fenger fortalte om Nykøbing, hvor en eventforening nu er ved at se dagens lys med planer om en lysfest i vinterferien på havnen og i gågaden.

Fotos fra aftenen