Trappe og trampoliner på plænen ved svømmehallen og Aksens Have med
kirsebærtræer, bænke og hængekøjer blev taget i brug ved indvielsesfesten
som afslutning på byfornyelsesprojektet i Asnæs.

En aflyst gymnastikopvisning på grund af morgenens og formiddagens megen nedbør var eneste
skår i glæden, da flere hundrede borgere lørdag den 27. april 2019 var med til at indvie Plænen
ved svømmehallen i Asnæs med siddetrappe, fem trampoliner, nyopsatte holdere til vimpler,
skraldespande og en vejviser til de mange højdepunkter i byen og efterfølgende Aksens Have
med stier og bænke, kirsebærtræer og hængekøjer ud for biblioteket og kulturhuset Aksen i
Asnæs.

Indvielsen var samtidig afslutningen på knap to år med en omfattende proces med involvering af
unge fra skolen i Asnæs, gymnasiet, borgere og erhvervsliv i udpegning af de offentlige steder,
der var mest interesse for at få fornyet, fremhævet og løftet.

Med konfettirør blev Aksens Have indviet af Søren Myrup fra foreningen Fritidsborger i Asnæs
samt byrådsmedlemmerne Gitte Hededam og Helge Fredslund fra Styregruppen og Louise
Nordlund fra Ung i Odsherred, der havde forestået arrangering og koordinering af den folkelige
festdag med gadefodbold, bagagerumsmarked og musikalsk underholdning på Storegade og
meget mere dagen og aftenen igennem.

Metoden med en høj grad af borgerinvolvering og medbestemmelse i forbindelse med
byfornyelsen i Asnæs bliver nu brandet på Folkemødet til sommer på Bornholm af
arkitektfirmaet arki_lab og dets indehaver Jeanette Frisk, som stod i spidsen for Asnæsprojektet.

– Vi skylder en stor tak til 6. klasserne fra kommunens skoler, som med deres forslag om
trampoliner ved børnedemokratidagen først på året har bidraget til trampolinparken her på
plænen, som er blevet et sted, hvor vi kan mødes og slappe af og være sammen og samtidig
lege og hoppe. Det har været en spændende proces med mange afstemninger og beslutninger,
sagde borgmester Thomas Adelskov, da et par hundrede borgere deltog i indvielsen af området
ved Plænen neden for svømmehallen i Asnæs ved middagstid lørdag. Borgmesteren takkede de
mange, der har deltaget i processen – fra eleverne fra gymnasiet og skolen til erhvervsdrivende
og borgere i Asnæs og omegn.

– Processen har vist, at når vi får sammen om tingene bliver det meget bedre. Et stort tillykke
til os alle i Odsherred, men særligt til alle i Asnæs, sagde Thomas Adelskov, hvorefter alle gik i
samlet flok gennem Asnæs Centret med retning mod Aksens Have for at fortsætte indvielse og
festdagen her.

Her talte formand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og medlem af styregruppen for
byfornyelsen i Asnæs, Gitte Hededam, og indledte med et tilbageblik over processen med
prøveopstillinger af møbler ved stationen, på bakken, i Storegade og andre steder, udstillinger
og afstemninger og stor inddragelse af alle.

Hun roste leder af arkitektfirmaet arki_lab, Jeanette Frisk for en flot indsats som tovholder og
koordinator. Også byrådsmedlem Helge Fredslund fra styregruppen roste processen og sagde, at
Asnæs som kommunens uddannelses- og ungeby er blevet understreget, og at kommunen
samtidig havde fået et idékatalog for eventuelle fremtidige tiltag.

Fra Fritidsborger i Asnæs Søren Myrup overrakte en buket blomster til Jeanette Frisk som tak og
anerkendelse for indsatsen og oplyste, at Fritidsborger havde doneret fire hængekøjer til
ophængning i de opsatte stativer i Aksens Have. Hængekøjerne kan lånes på biblioteket i
Asnæs.

Yderligere oplysninger: www.odsherred.dk/asnaes-bylaboratorium

Fotos fra indvielsen af Aksens Have og Plænen 27. april 2019