Cecilie Vinther Allerelli bliver skoleleder på Højby Skole og Ib Kristensen bliver
skoleleder på Vig Skole fra det nye skoleår. Susanne Kerndrup er ny
afdelingsleder ved Hørve Skole.

Et enigt ansættelsesudvalg har blandt 11 ansøgere og efter samtaler med udvalgte kandidater
valgt at ansætte to skoleledere til Vig og Højby Skoler, som fra det nye skoleår igen bliver
selvstændige skoler med egen ledelse, eget budget og egen skolebestyrelser foruden lokal SFO.
De to skoleledere er begge godt kendt med både Odsherred og skoleområdet og er Cecilie
Vinther Allerelli, Hønsinge, som i dag er pædagogisk afdelingsleder for 0.-6. klasse ved
Nordskolen afdeling Højby og fra 1. maj 2019 udpeget som skoleleder ved Højby Skole. Den
anden er Ib Kristensen, Holbæk, hvis seneste stilling var forstanderstillingen på
Idrætsefterskolen Klintsøgård i Klint. Ib Kristensen er udpeget som skoleleder for Vig Skole fra
1. maj 2019.

De to nye skoleledere vil sammen med skoleleder på Nykøbing Skole, Helle Bender Justesen og
skoleleder på Fårevejle, Asnæs og Hørve Skoler, Jørgen Schandorff udgøre ledelsen af de fire
kommende skoler, som afløser de to nuværende distriktsskoler fra næste
skoleår, august 2019. Skolelederne refererer til centerchef Ane Stallknecht,
Center for Børn, Unge og Familie.


Cecilie Vinther Allerelli er 43 år og bor i Hønsinge med sin mand og tre børn.
Hun er student fra Odsherreds Gymnasium og tog sin lærereksamen fra N.
Zahles Seminarium i 2002 og startede i august 2004 som relativt nyuddannet
lærer på Højby Skole i et år og var herefter voksenunderviser gennem to et
halvt år på Holbæk Sprogcenter, inden hun søgte og fik stillingen som pædagogisk
afdelingsleder på Højby Skole.

.

.

 


Ib Kristensen er 54 år og bor i Holbæk med sin hustru og tre børn. Ib
Kristensen er læreruddannet fra Blaagaard Statsseminarium i København i
1993, har en master i kommunikation og en diplom i ledelse. Fra 1997 til
2001 var han lærer på Udby Skole, Tuse Næs, fra 2001 til 2005 afdelingsleder
på Ryngevangskolen i Kalundborg, fra 2005 til 2013 skoleleder på Odden
Skole og fra 2013 til 2015 skoleleder ved Engelsborgskolen i Lyngby-Taarbæk
Kommune, inden han i 2015 blev forstander for 10. klasse Idrætsefterskolen
Klintsøgaard. Ib Kristensen har en træneruddannelse og virket som
elitetræner og sportschef i fodboldverdenen.

.

Afdelingsleder Hørve Skole
På Hørve Skole har et enigt ansættelsesudvalg ansat Susanne Kerndrup som ny afdelingsleder.

Susanne Kerndrup kommer fra en stilling som afdelingsleder på Damhusengens Skole i
Københavns Kommune. Her har hun har haft ansvaret for 2.-4. årgang samt skolens
Ressourcecenter. Susanne har således erfaring med både almenskolen og det specialiserede
område, herunder visitationer og samarbejde med PPR.
Susanne Kerndrup bor Roskilde. Hun er 43 år, bor sammen med sin mand og to børn på 15 og 17 år.
Susanne Kerndrup starter i jobbet mandag den 8. april.