45 medlemmer havde tilmeldt sig generalforsamlingen 27. februar. Peter Nielsen blev valgt til ordstyrer. Formanden aflagde beretning om aktiviteterne i årets løb, Ingrid fremlagde regnskabet, begge ting blev godkendt. Bernhardt Petersen ville gerne udtræde af bestyrelsen, indvalgt blev i stedet suppleant Vibeke Madsen, ny suppleant blev valgt Hanne Planfelt, ingen debat under eventuelt.

Onsdag d. 3 april kl. 14,00 kommer ”Damernes butik” i forsamlingshuset og fremviser deres kollektion af dametøj og lidt herretøj, der er som sædvanlig kaffe og lagkage.

Onsdag d. 17 april kl. 10,00 kommer Niels Ole Frederiksen i forsamlingshuset og fortæller om sit liv i Horsens Tugthus hvor han blev født og voksede op og kendte til ”Udbryderkongen” Carl August Lorentzen, snyd ikke dig selv for et festligt foredrag.

Entre kr. 30,00 med kaffe og kage. Tilmelding til Ingrid tlf. 59326719 senest lørdag 13. april helst mellem 12 og 16.

Med hilsen

Bestyrelsen