Kultur- og Folkeoplysningsudvalget inviterer alle med interesse for udvikling af kommunens kultur- og fritidsliv til borgermøde i Vig Forsamlingshus torsdag den 28. marts 2019.

Hvordan skal kulturpolitikken og –strategien i Odsherred Kommune se ud? Hvad skal vi satse på og have mere af? Nu kan du komme og give dit bud og være med i en kreativ proces for udvikling og retning for kultur- og fritidsområdet i kommunen, når Kultur- og Folkeoplysningsudvalget inviterer til borgermøde i Vig Forsamlingshus torsdag den 28. marts 2019 klokken 19.00-21.30.

Udvalget har allerede sat gang i arbejdet med en tids- og procesplan og planlagt workshop for interessenter på kultur- og fritidsområdet, men vil gerne have gode indspark fra de frivillige og brugere, som bidrager til det levende kultur- og fritidsliv i kommunen. Formålet er at udvikle og styrke området til gavn for borgere i alle aldre, sommerhusejere, turister, erhverv og kommende borgere.

Ser på barrierer og muligheder
To konsulenter vil styre processen på borgermødet og inspirere med tendenser ude fra og sætte rammen for aftenens diskussion. Både barrierer og muligheder vil blive diskussionsoplæg set i forhold til samarbejde og udvikling af kultur- og fritidslivet, og der vil være rig mulighed for at komme med input.

Det er gratis at deltage i aftenen, men af hensyn til forplejningen har vi brug for at vide, hvor mange der kommer, og du bedes derfor tilmelde dig på mail til bhh@odsherred.dk senest 25. marts 2019.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ønsker en holistisk kulturstrategi, som rummer en stærk vision om det gode liv i Odsherred og har samspil og samarbejder med andre politikområder.

Vedtages til oktober
Udvalget har holdt tre dialogmøder i Asnæs, Vig og Rørvig/Nykøbing og har mødtes med et bredt udsnit af kultur- og fritidsaktører og oplevet stor interesse og engagement. Udvalget har formuleret en række centrale værdiord, som gerne må kendetegne kulturstrategien. Det er ord som dannelse, nysgerrighed, forundring og udfordrende, nyskabende, entreprenørskab, kvalitet, mod og stolthed.

Efter tidsplanen vil kulturstrategien kunne behandles politisk i oktober i år.

Foto
Kultur- og fritidsområdet dækker bredt og vidt og omfavner en række politik- og fagområder – fra biblioteker, musiksteder og kulturhuse, foreningsliv, idrætshaller og kulturcentre til tilskud til privat-offentlige aktører.