Trampolinpark vandt flertal i Børnedemokratirådet, som blev afviklet torsdag den 31. januar 2019.

Torsdag den 31. januar 2019 mødtes 24 elever fra 6. klasserne i kommunens skoler i byrådssalen på Odsherred Rådhus i Højby. De 24 elever er en del af Børnedemokratirådet.
Eleverne har stillet 12 forslag til aktiviteter til børn og unge inden for det overordnede emne ”Kunst og kultur”. De skulle sammen nå til enighed om, hvilket af de 12 forslag der skal realiseres med de 65.000 kr., som Byrådet har afsat til projektet.

Nervøsiteten forsvandt
Efter at borgmester Thomas Adelskov havde sagt velkommen, skulle eleverne præsentere deres forslag. Der var en del nervøsitet hos eleverne, men spændingerne forsvandt hurtigt. En af eleverne sagde, at hendes nervøsitet faldt, da hun så, at alle de andre også var nervøse.

Efter præsentationen af forslagene blev eleverne delt i tre grupper for at finde det bedste forslag. I grupperne bestemte de selv, om de ville vælge ét forslag eller ville kombinere flere forslag. Herefter skulle eleverne præsentere deres forslag for de andre grupper i byrådssalen.

Aftalte samarbejde
Allerede inden gruppearbejdet samledes nogle af eleverne og lavede aftaler om samarbejde med hinanden på tværs af forslag. Nogle elever ville helst have deres eget forslag gennemført, mens andre syntes, det var ”fedt at dele forslag og få flere ideer fra andre”.

Aktiviteter med fysiske udfoldelsesmuligheder, fællesskab og mødet med nye mennesker var et gennemgående emne i forslagene. Eleverne var godt forberedte. Nogle havde allerede sponsorer eller samarbejdspartnere til deres forslag. Nogle havde tegninger med af deres forslag. Eleverne bag forslaget om en Panna-bane havde lavet en model af deres bane, som blev afsløret under præsentationsrunden.

Livlig diskussion
Der var en livlig diskussion om forslagene både i grupperne og i byrådssalen. Eleverne var gode til at lytte til hinanden og havde mange relevante spørgsmål og svar til hinanden.

Et af de væsentligste emner for eleverne var beliggenheden. De fleste var enige om, at det var vigtigt, at de selv kunne komme til aktivitetsstederne med offentlig transport. Nogle mente, at Asnæs var det bedste sted med størst potentiale, da der også kommer mange børn og unge fra Grevinge og Fårevejle. De syntes også, at Asnæs har mange andre aktiviteter, som trækker folk til bl.a. Asnæs Centret og svømmehallen.

Fokus på naturforurening
Vedligeholdelse af aktivitetsstederne var også et vigtigt punkt for eleverne, og mange havde fokus på naturforurening i forhold til spraymaling. Sikkerhed omkring brugen af bl.a. trampoliner var også et stærkt debatteret emne. Ligesom evt. hærværk og overvågning var et vigtigt emne.

Eleverne skulle forhandle sig frem til et samlet forslag, men da Børnedemokratirådet ikke kunne nå til enighed, måtte der en afstemning til. Her vandt et forslag om en trampolinpark i Asnæs med 16 ud af 24 stemmer. Forslaget var oprindeligt fremsat af elever fra 6. a på Bobjergskolen i
Asnæs, men da elever fra 6. a på Grundtvigsskolen i Nykøbing havde et lignende forslag, fandt eleverne hurtigt ud af at samarbejde og kombinere deres forslag. Nu ligger der et stort arbejde for børnene og lærerne om at få realiseret det vindende forslag.

Borgmester Thomas Adelskov deltog i hele processen og udtalte efterfølgende, at debatten i Børnedemokratirådet mindede meget om debatterne, når byrådsmedlemmerne mødes.

Tekst: Karina Høyem, fotos: Nicoline Ehlerts Madsen