Vil du være lægdommer?

Frem til 3. marts 2019 kan du ansøge om at blive lægdommer.

Det er nu tid til at søge om at blive lægdommer fra Odsherred Kommune, hvor 120 borgere skal optages på grundlisten.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Om man er nævning eller domsmand afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om. Du vil som lægdommer enten blive tilknyttet Byretten i Holbæk eller Østre Landsret i København.

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen og næste periode løber fra 1. januar 2020 til 31.
december 2023. Som lægdommer vil du have mødepligt. Den type mødepligt kalder man for borgerligt ombud. Det betyder, at man skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis man er indkaldt som lægdommer i en retssag. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at møde i retten, hvis du bliver indkaldt som lægdommer.

Hvis du vil være lægdommer for perioden 2020-2023, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet på www.odsherred.dk/valg-til-grundlisten.

Ansøgningsfrist 3. marts 2019
Ansøgningsfristen løber frem til 3. marts, og Grundlisteudvalget indsender i slutningen af marts den endelige liste til Østre Landsret. Du vil derfor først i starten af april måned få besked på, om du er optaget på grundlisten eller ej.

For at blive lægdommer skal du opfylde følgende:

  • Du skal være fyldt 18 år senest første januar 2020.
  • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer (det vil sige, at du ikke kan stille op, hvis du er født før den 1. januar 1944).
  • Du skal have stemmeret i Danmark.
  • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig.
  • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer.
  • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet.
  • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. Vær opmærksom på, at ikke alle ansøgere kan være sikre på at komme på grundlisten.

Hvis du søger og bliver udpeget som lægdommer, vil du starte med at få en grundig introduktion til din kommende opgave og pligt som lægdommer, så du er klædt på til opgaven.

Fakta om hvervet som lægdommer

  • En retssag tager normalt en dag, men der kan være sager, som varer flere dage eller uger.
  • Man bliver indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis man bliver udpeget som domsmand i en retssag og minimum med en uges varsel, hvis man skal være nævning i en sag.
  • Man bliver aflønnet pr. dag, man møder i retten.

Læs mere om at være domsmand på www.domstol.dk/lægdommer.

2019-01-13T18:15:24+00:00