Lørdag den 13. oktober 2018 bliver de sidste udsmykninger af passagerne ved gågaden indviet.

Lørdag den 13. oktober 2018 kl. 11 bliver de sidste fire udsmykninger af passagerne ved
gågaden Algade i Nykøbing indviet. Udsmykningen af passagerne har været en del af
områdefornyelsen, som i perioden 2016 til 2020 har drejet sig om at forny og forbedre
bykernen, stationsområdet og boligkarreerne for samlet 10,8 mio. kr.

Brændergården har fået ny belægning, og en arkitektkonkurrence for Torvet været udskrevet
for at få forslag til ny indretning og nyt liv her. Derudover har været en række mindre tiltag, de
små hurtige succeser samt den kunstneriske udsmykning af nogle af de mange passager i byen.

Lørdag den 13. oktober afsluttes passageprojektet. Der er samling kl. 11 ud for Algade 7, hvor
borgmester Thomas Adelskov taler, hvorefter keramiker Karin Sauer, Nyrup, præsenterer sit
kunstværk i passagen her. Derefter bevæger vi os til Algade 30, hvor Martin Birk Møller løfter
sløret for sit værk. Dernæst Algade 37, hvor Lars Wahl præsenterer sit værk, og ikke langt
derfra ligger Algade 41, hvor Eva Carstensen præsenterer sit værk.

Arrangementet slutter med kaffe og kage på TeaterCaféen, hvor alle er velkommen.

Formålet har været et lade ni kunstnere udsmykke ni passager med værker, der fortæller om
Geopark Odsherreds fire temaer: fødevarer, kulturhistorie, landskab og geologi.

Følgende øvrige kunstnere har udsmykket passager:

 Kunstneren Flemming H fra Rørvig, passagen ved Algade 15, med temaet ”sommerhuskulturen”.
 Billedvæver Margrethe Agger, Odden, passagen til nr. 12, med temaet ”købstæderne”.
 Maler Charlotte Bøgh, Vallekilde, passagen til nr. 27, med teamet ”inddæmninger og tørlægninger”.
 Keramiker Karin Sauer, Nyrup, passagen til Brændergården, med temaet ”Solvognen”.
 Fotograf Lars Wahl, Nykøbing Havn, passagen til nr. 37, med temaet ”kunst og kunsthistorie”.
 Billedhugger Peter Hesk, Nykøbing Havn, Lokalkompagniets passage, med temaet ”landskab og geologi”.
 Grafiker Eva Carstensen, loftet i passagen til nr. 41, med temaet ”sandflugt”.
 Keramiker Birgit Krogh, Nykøbing, passagen til Bystrædet med temaet ”kyster”.
Glaskunstner Martin Birk Møller, passagen til nr. 30, med temaet ”fødevarer”.

Planerne om ny fortovsbelægning langs den sydlige side af Svanetorvet er udsat til 2019, idet
Super Brugsen i efteråret går i gang med en længe planlagt udvidelse af butikken ud mod
Svanetorvet.

Forslag for grønt område
Eleverne på Nordskolen afdeling Grundtvigsvej er netop gået i gang med forslag til anvendelsen
af det grønne areal ved Præstevænget. Forslaget skal være klar i foråret 2019, så det kan
realiseres og ibrugtages sommeren 2019.

Efter vinderprojektet for indretning af Torvet blev præsenteret i sommer, 1:1
Landskabsarkitekter, har været holdt et møde for involvering af borgerne og fonde skal nu
søges. Der blev ikke givet støtte fra LAG-midlerne, men Styregruppen vil nu søge andre fonde i
håb om at nå 10-12 mio. kr. til realisering af arkitekternes forslag for Torvet.

Onsdag den 10. oktober 2018 holder kommunens rådgiver, SBS Rådgivning og byplanlægger Titti
Donsted to møder i Odsherred Teaters foyer. Fra kl. 17.30-18.45 handler det om forslag til nye
affaldsløsninger i passagen til Algade 15, hvor beboere og forretningsdrivende her er inviteret.

Det andet møde foregår samme sted kl. 19.00-21.00 og handler om at stifte en underforening
under paraplyforeningen Udvikling i Nykøbing Sjælland med det formål at komme med forslag
til brug og indhold for Torvet og planerne her.

Læs mere om områdefornyelsen på www.odsherred.dk/områdefornyelse