Kom med dit forslag

Borgere i Odsherred Kommune kan nu stille forslag, som de gerne vil have, at Byrådet drøfter. Et forslag skal have opbakning fra forslagsstiller og 785 andre borgere, før det kommer på Byrådets dagsorden.

På kommunens hjemmeside odsherred.dk/borgerdrevne-forslag kan alle borgere i Odsherred Kommune nu stille forslag, som de ønsker, at politikerne skal drøfte på et byrådsmøde.

Et forslag kan handle om alt det, Byrådet i Odsherred Kommune kan beslutte. Det kan for eksempel være et ønske om en ny legeplads på et kommunalt areal, åbningstider på rådhuset, bekæmpelse af ukrudt og meget mere. Dit forslag skal med andre ord have relevans for den type af opgaver, som en kommune løser. Et forslag kan derfor ikke handle om opgaver, som ikke er i kommunalt regi, som fx et fartgrænser på motorvejene.

– Det er et enigt byråd, som står bag muligheden for, at borgerne stiller forslag, vi skal behandle i Byrådet. Det bliver spændende og interessant at følge, hvilke forslag, der vil kunne blive bragt frem, og jeg ser frem til denne forsøgsperiode på tre år, hvorefter vi vil evaluere ordningen, siger borgmester Thomas Adelskov.

Et forslag kræver opbakning
Et forslag skal inden for tre måneder have opbakning fra 785 andre borgere for at blive taget op i Byrådet. Alle forslag som lever op til betingelserne vil blive vist på siden for borgerdrevne forslag, hvor andre borgere kan gå ind og give deres opbakning til forslaget.

Dit forslag må ikke være et forslag, som Byrådet allerede har behandlet. Samtidig skal forslaget overholde dansk lovgivning og for eksempel ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Sekretariatet i Odsherred Kommune vurderer om alle betingelserne er opfyldt, og forslagsgiveren vil få besked om forslaget er publiceret på kommunens hjemmeside er blevet afvist.

Når du stemmer, skal du oplyse navn, adresse og e-mail. Oplysningerne vil ikke være synlige på kommunens hjemmeside navnet på den, som stiller forslaget. Odsherred Kommune vil løbende foretage kontrol af, at dem, som stemmer på et forslag, er borgere i Odsherred.

Øvrige retningslinjer
Har du ikke mulighed for at oprette et forslag via kommunens hjemmeside eller afgive din stemme på hjemmesiden, kan du henvende dig til Sekretariatet på rådhuset i Højby.

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer Odsherred Kommune forslaget, dit navn, adresse og e-mail. Formålet med at behandle oplysningerne er at sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Vi sletter dine oplysninger efter 2 år.

På http://www.odsherred.dk/politik/borgerdrevne-forslag kan du sende dit forslag og se de forslag, der opfylder retningslinjerne.

Foto
Folkemødet i Odsherred er en god ramme for dialog og involvering. Nu får borgerne i Odsherred også mulighed for at stille konkrete forslag til behandling i Byrådet gennem borgerdrevne forslag.
Foto: Claus Starup

2018-09-05T09:25:13+00:00