Det var en glædelig stund, da de 2 nye Velkomstportaler til Havnebyen på Sjællands Odde blev indviet d. 22. juni.

Sejlgrupperne er et af de projekter, som lokalsamfundet bakkede stort op om i fordelingen af midlerne fra det Lokaldemokratiske pilotprojekt: Forskønnelse af
Havnebyen.

Det er en gammel drøm lokalt, at der kunne skabes et logo for Sjællands Odde, der rummer havet og vinden som et grundvilkår, og her blev idéen om sejlene til.

Og efter det lokale arbejde med design, tilladelser og projektering, står de der så nu og kan byde velkommen: velkommen til gæster og velkommen hjem til de fastboende.

Velkomstsejl og master er funderet, smedet og syet af entreprenør Richardt Hansen og Claus Skriver, SailRepair, der velvilligt har stillet deres professionalisme til rådighed, så midlerne rakte langt. Også til uforudsete ingeniørberegninger.

De 2 velkomst-sejlgrupper udstråler kvalitet og solidt håndværk, og det har været vigtigt – også æstetisk.

Til september bliver der opsat solcellebatterier og nedsat lamper, så sejlene også kan byde velkommen i mørket.

Der blev råbt et 10-foldigt leve for Sjællands Odde synkront ved de 2 Velkomstportaler – og så var Velkomstsejlene indviede!