Nyt fra Odden Kirke

Sommerkoncert i Odden Kirke
Lørdag 28.7, kl. 15.
Sommerkoncert med Førslev Spillemændene fra Midtsjælland.
 
Geoparkfestivalkoncert
Fredag 3.8, kl.19 i Odden Kirke.
 
Sogneudflugt – til Sorø
Tirsdag 21.8, kl. 8.30-17. Sogneudflugt til Sorø. Opsamling Odden Brugs
8.15, og Højby Præstegård 8. 40. Rundvisning på Sorø Akademi, besøg i
Klosterkirken (hvis der ingen handlinger er), sejltur med Lille Claus på Sorø
sø med madpakkespisning, siden kaffe og kage på Støvlet Katrines Hus. Pris
225 kr. Tilmelding 16.7 til 5.8: kirstenrasmine@hotmail.com/28436416.
 
Friluftsgudstjeneste på Gniben
Søndag 19.8, kl.11.00.
 
VIGTIG! Nyt konfirmandindskrivningstidspunkt
for 2018-holdet:
Søndag 26.8, kl. 10.30. Efter gudstjenesten indskrives de kommende konfirmander.
 
2018-06-25T08:31:56+00:00