Vær med til at udvikle dit lokalsamfund

Odsherred Kommune opfordrer nu borgere til at melde sig til det nye Borgerpanel, som bliver bindeled mellem lokalsamfund og kommunen.

Vil du have indflydelse og komme med ideer og forslag, der kan udvikle dit eget og andre lokalsamfund? Være bindeled mellem dit lokalsamfund og Odsherred Kommune? Så bliv en del af Odsherred Kommunes Borgerpanel, som nu opfordrer alle lokalsamfund i kommunen til at stille med en kandidat og en suppleant til det nye Borgerpanel senest 1. august 2018.

Udover at være et bindeled mellem lokalsamfund og kommune, vil Borgerpanelet også skulle fungere som sparringspartner og idégenerator for lokaldemokratiudvalget og byrådet. Der skal ikke vælges formand eller bestyrelse, det bliver et forum, hvor alle har indflydelse og taleret. Deltagelse er frivilligt og ulønnet, og alle anset alder, køn og etnisk tilhørsforhold opfordres til at stille op.

Opgaver og møder
Medlemmer af borgerpanelet binder sig for minimum et år. Borgerpanelet mødes to gange årligt med Lokaldemokratiudvalget, hvoraf den ene gang også er med Byrådet. Borgerpanelet indkaldes efter behov til sparring, rådgivning og idéudvikling og kan bringe sager til drøftelse i Lokaldemokratiudvalget.

Som medlem af borgerpanelet er det en forudsætning, at man er interesseret i og orienteret
om, hvad der sker i ens lokalsamfund.

Borgerpanelet samles til første møde torsdag den 16. august 2018 kl. 19.00 på Odsherred Teater, Algade 36 i Nykøbing.

Alle lokalsamfund kan sende navn, alder og kontaktoplysninger på den valgte repræsentant og suppleant til borgerpanelet senest den 1. august 2018 til borgerpanel@odsherred.dk.

Den valgte repræsentant skal kunne deltage i det første møde den 16. august i Pakhuset, Nykøbing.

Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Paya Hauch Fenger, Kultur og Fritid, 24 98 96 50, pahfe@odsherred.dk

Billedtekster
Det kommende Borgerpanel skal medvirke til at sparre og idéudvikle i forhold til Lokaldemokratiudvalget og Byrådet. Her fra dialogmøde om Landsbymakeover 2018 i Odden Forsamlingshus.
Foto: Claus Starup

Odsherred har mange stærke lokalsamfund, her vinderen af Landsby Makeover 2017, Bjergesø med en bålhytte. Nu får de alle mulighed for at lade sig repræsentere i det nye Borgerpanel.
Foto: Claus Starup

2018-06-05T15:53:49+00:00