Henved 30 repræsentanter fra byområder og lokalsamfund deltog i aften med 
mulighed for faglig sparring og yderligere idéudvikling inden ansøgningsfristen 1. marts 2018 til årets Landsby Makeover.

Hvordan finder man ud af, hvem der ejer et grundstykke? Hvor er matrikelgrænsen, og hvad gælder i øvrigt for området? Skal man søge om tilladelse, inden man holder en sommerfest? Må man fælde træer i en fredskov, og må man bygge i nærheden af fredede fortidsminder?

Der blev givet svar og anvisninger på en række konkrete spørgsmål, da Kultur og Fritid havde inviteret til workshop på Hotel HøjbySø onsdag aften den 21. februar 2018, hvor fagmedarbejdere fra kommunen gav svar og kom med input til den videre proces, ligesom der var tid til yderligere idéudvikling ved bordene.

Stedbundne kvaliteter i fokus
Henved 30 repræsentanter fra bysamfund og lokalområder deltog i dette andet møde om årets Landsby Makeover, som er det sjette år, hvor initiativet til at belønne fem udvalgte områder med hver 25.000 kr. og udsigt til yderligere 50.000 kr. til vinderprojektet foregår. Første møde var igangsætningsaftenen 29. januar i Vig Forsamlingshus.

I år er hovedvægten lagt på det gode håndværk, fællesskabet og skønhed gennem fagdommerne Bjørn Svenlin, Morten Hylleberg og Nanna Færgemann samt endvidere formidling af Geopark Odsherred og stedbundne kvaliteter.

Der var deltagere fra Starreklinte, Vindekilde, Gudmindrup, Ordrup og Vallekilde.

Find oplysningerne på netkort
Inden deltagerne præsenterede deres ideer, bød projektleder Paya Hauch Fenger velkommen og resumerede formål og baggrund for Landsby Makeover samt tidsterminerne. Herefter orienterede kort-medarbejder Heidi Bonde fra Odsherred Kommune om kommunens digitale kort, som findes på netkort.odsherred.dk og demonstrerede, hvordan man kan finde diverse oplysninger om et hvilket som helst område eller matrikel i kommunen og med links til OIS og SKAT for yderligere oplysninger om ejerforhold mv.

Fag- og personaleleder i Natur, Miljø og Trafik Michael Bay fulgte op på de konkrete ideer med forslag til, hvilke myndigheder, der yderligere skal kontaktes, fx Kulturarvsstyrelsen ved fortidsminder, Naturstyrelsen ved fredskov og kommunens Natur- og Vandteam ved ansøgning om beplantning og fældning af træer samt ændring af vandløb.

Udbygning af shelterplads i Vallekilde
Stefan Frederiksen fremlagde på vegne af gruppen fra Vallekilde planerne her om at fortsætte udbygningen af shelterpladsen, som var med i sidste års Landsbymakeover, på en grund ejet af Vallekilde Højskole og kun få skridt fra Kløverstien i Vallekilde og Hørve. Planen går ud på at opsætte yderligere to sheltere udført i høj håndværksmæssig kvalitet fra unge fra Nordvestsjællands Produktionsskole samt yderligere to borde og bænkesæt og et muldtoilet samt en bålplads mere.

– Der er mange skoler og børnehaver i området, og mange kommer forbi og benytter shelterpladsen, også til fødselsdage, så vi håber at komme i betragtning med vort projekt, sagde Stefan Frederiksen, som også fik råd med på vejen om at skilte pladsen med piktogrammer fra Kløverstien.

Retablering af kilden i Vindekilde
Fra Vindekilde-gruppen fortalte Carl Henrik Haagensen, Vejrhøjgård om planerne om at retablere en kilde i skoven ved Vindekilde ved at rydde for krat og bjørneklo og plante nye træer. Gruppen er i god dialog med Dragsholm Slot, der ejer skoven, hvis kilde forsyner voldgraven ved slottet, og gruppen har lagt en flerårig plan, der også omfatter formidling og fortælling om bl.a. de tidligere vandmøller og retablering af den i dag kommunale mølledam til et pænere gadekær.

Sommermarked i Starreklinte
Fra Starreklinte blev ønsket om et sommermarked 15. juni på en nedlagt ridebane med lokale kunstnere og kunsthåndværkere samt med lokale producenter af vin, honning og frugter præsenteret. Her fremhævede Michael Bay, at der skal søges om arrangementstilladelse, hvis der er tale om et offentligt arrangement, eller hvis der skal spilles musik, ligesom politiet skal ansøges om eventuel alkoholudskænkning og kommunen om benyttelse af offentligt vejareal til parkering.

En enkelte repræsentant fra Gudmindrup deltog også i workshoppen med ideer om etablering af fartdæmpende foranstaltninger, måske blomsterkommuner, gennem landsbyen.

Tre studerende fra Aalborg Universitet fulgte aftenen, hvor også formanden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Gitte Hededam og formanden for Lokaldemokratiudvalget Vagn Ytte Larsen deltog.

Selvom du ikke deltog i workshop-mødet kan du stadig nå at deltage i Landsbymakeover 2018.
Find ansøgningsskemaet her: http://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fritid/lokaldemokratiudvalget

Vigtige datoer
Torsdag den 1. marts – Ansøgningsfrist.
Torsdag den 22. marts – Offentliggørelse af hvilke fem lokalsamfund, der går videre.
Torsdag den 19. april kl. 19-21.30, Odden Forsamlingshus, de fem finalister præsenterer deres projekt + kagekonkurrence.
Torsdag den 31. maj. Dommerrundtur. Vinder af årets Landsbymakeover offentliggøres i kl 19-21 i Egebjerg Forsamlingshus.