Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har sammenlagt Kulturpuljen og Brandingpuljen og lagt yderligere en kvart mio. kr. fra udvalgets frie midler i puljen.

Tværgående samarbejde mellem fx to kulturinstitutioner eller mellem en kulturinstitution og en forening eller foreninger og erhvervslivet vil kunne opnå støtte fra den nu sammenlagte Kultur og Brandingpulje i Odsherred Kommune. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har lagt de to puljer sammen og råder dermed over godt 700.000 kr. til støtte af tiltag, arrangementer og aktiviteter, der skaber udvikling og øget synlighed og fremmer samarbejde, som det fremgår af kriterierne, der er blevet ajourført. Udvalget har tilført yderligere 250.000 kr. til den sammenlagte pulje i år fra udvalgets egen frie pulje.

Brandingpuljen opstod i 2017 med midler, som før var givet fast som tilskud til tre kulturelle institutioner, mens Kulturpuljen blandt andet har været anvendt til Kulturnat i Asnæs, Ulvsborgens historiske værksted, Litt Talk, litteratur- og læsefestival, børnemusikfestival og andre større og mindre kulturbegivenheder. Det har ofte vist sig, at midler fra puljen, kan være med til at hjælpe ansøgerne videre med et projekt og også opnå støtte hos andre puljer og fonde.
Der bliver to årlige ansøgningsrunder og der er udarbejdet et sæt retningslinjer for ansøgningerne som ligger på kommunens hjemmeside og kan fås ved henvendelse til Kultur og fritid.

– Vi har med sammenlægning af puljen ønsket at understrege viljen til at støtte både større og mindre aktiviteter, som kan falde ind under retningslinjerne og er spændt på at se, om der kommer nye og spændende samarbejdsrelationer i vores område, siger Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets formand Gitte Hededam, S.
Udvalget vil som hidtil også på eget initiativ kunne udlodde penge fra puljen til forskellige initiativer året igennem.

Foto
Gitte Hededam
Børne- og Litteraturfestival har tidligere fået støtte fra kulturpuljen